Acomiadament notificat per burofax: quan comença el termini de caducitat de l’acció d’acomiadament?

La Sentència del Tribunal Suprem de 29 de gener de 2020 [Rec. 2578/2017] aclareix a partir de quin moment comença a córrer el termini de 20 dies hàbils perquè una persona treballadora exerceixi l’acció d’impugnació de l’acomiadament, en aquells supòsits en què la comunicació es fa arribar per burofax i, aquest, no pot ser entregat a la persona treballadora.

Aquesta nova sentència determina que el dia a partir del qual comença el termini de caducitat de l’acció d’acomiadament es fixa en la data en la que el treballador va recollir el burofax de l’oficina postal, […], data en la qual va tenir coneixement de la carta d’acomiadament”.

La decisió de l’Alt Tribunal es basa en què, d’acord amb la jurisprudència dels nostres Tribunals, l’acomiadament constitueix una voluntat “receptícia”, perquè per tal de que sorgeixi efectes, s’ha de posar en coneixement de la persona treballadora.

Per tant, si la persona treballadora no impedeix amb la seva conducta la recepció de la carta d’acomiadament -per exemple, canviant de domicili sense haver-ho comunicat a l’empresa, o realitzant una conducta fraudulenta que busqui evitar la correcta recepció de la notificació (supòsits en els quals no seria imputable a l’empresa l’incompliment del requisit de notificació de la carta)-, sinó que per causes alienes a la seva voluntat, la persona treballadora recull la comunicació dins del mes següent al primer intent de comunicació a la seva oficina de Correus (Art. 42 RD 1829/1999), el termini de 20 dies per impugnar l’acomiadament començarà a partir de llavors.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Atreure el talent de les dones, fidelitzar-lo i consolidar-lo

Next Story

Com és la prestació per atur dels autònoms?

Latest from Panorama