Corresponsabilitat

/

El diccionari ens diu: Responsabilitat compartida. Una definició breu, clara i concisa. Estic d’acord que el tema en qüestió és molt senzill;

Més