Tipus d’autònoms i diferències entre empresaris individuals i socis de societats

Tot i que la seguretat social equipara el que són treballadors per compte propi amb autònoms, si prenem una perspectiva mercantil, podem dividir els afiliats al règim d’autònoms en dos grans tipus d’autònoms:

  • els empresaris individuals, persona física
  • i els altres col·lectius

No tots els autònoms són empresaris individuals

Tot i les diferències, la legislació laboral els equipari pel que fa a drets i obligacions. És important aquesta distinció, ja que: “Els empresaris individuals, persona física, han d’estar donats d’alta al règim d’autònoms, però no tots els autònoms són empresaris individuals”.

Dels 3.208.491 autònoms que hi havia el 2016, el 61,8% eren persones físiques que desenvolupaven una activitat econòmica. D’aquests, el 21,6% tenia empleats al seu càrrec. Pel que fa al col·lectiu d’altres autònoms, 1.247.781, el 2016, el 47,0% eren socis de societats, el 31,1% eren membres d’algun organisme d’administració d’una societat, el 15,6% familiars col·laboradors d’algun altres autònom i la resta familiars de socis de societats (3,4%), d’algun col·legi professional (2,0%) i religiosos (0,9%).

 Característiques dels empresaris individuals

Alguns dels trets que caracteritzen el col·lectiu d’autònoms que són empresaris individuals, persona física, és que la seva activitat i els seus ingressos no són fixes, són incerts i variables en el temps. Tenen un accés més limitat al finançament que altres formes jurídiques d’empresa, unes exigències d’avals més difícils de satisfer, atès que responen amb el patrimoni personal, una major afectació de la morositat que comporta que sovint hagin de liquidar l’IVA abans d’haver-lo cobrat.

Cal valorar de forma positiva la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom

Ateses aquestes característiques, cal valorar de forma positiva la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, que s’està tramitant actualment, ja que suposa un avenç a l’hora d’adequar les cotitzacions a la seguretat social i els seus recàrrecs i en l’aclariment de les condicions en què determinades despeses poden ser deduïdes en l’IRPF,  a les circumstàncies d’aquest col·lectiu.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

5 mesures de la reforma LETA que faran més fàcil la vida als qui aixequen la persiana

Next Story

Telefonia IP en el núvol: descobreix els seus avantatges i beneficis

Latest from Panorama