Autònoms i PRL, què cal tenir en compte?

Quan parlem dels autònoms i la prevenció de riscos laborals entrem en un món desconegut i molt entortolligat. La mateixa Llei de Prevenció, en el seu article 3, “Àmbit d’aplicació”, no fa cap referència als treballadors autònoms, però això no vol dir que estiguin exempts del compliment de les mesures per garantir la seva seguretat i salut i la de les persones treballadores amb les quals comparteixin centre de treball.

Lògicament, tot i que en el dia a dia en molts casos s’exigeix al treballador autònom un seguit de documentacions preventives impossibles, aquest no està obligat a tenir-les; això ho aprofiten molts responsables d’empreses per limitar el dret del treballador autònom a treballar i a guanyar-se la vida.

Un tema molt similar és que molts responsables d’empreses, amb l’excusa de complir amb la normativa de prevenció de riscos s’excedeixin a l’hora d’exigir documentacions per poder accedir a les tasques encomanades i fins i tot incompleixen tots els principis de protecció de dades.

Cal tenir en compte que el treballador autònom només ha de disposar d’una avaluació de risc i d’unes actuacions en cas d’emergències, que haurà de posar en coneixement o a disposició dels altres autònoms o de les empreses amb les quals comparteixi centre de treball.

En cap cas ha de tenir justificació d’entrega d’EPI, o de la informació de riscos laborals, o de disposar d’un contracte amb un servei de prevenció; recordem que la llei permet que el mateix autònom gestioni i confeccioni els seus propis documents preventius.

Pel que fa al certificat d’aptitud mèdica, seria un altre document a discutir, ja que l’esperit de l’art. 22 vincula a la responsabilitat de l’ocupador vetllar per garantir la salut dels treballadors, coneixent si són aptes o no per realitzar una feina i preveure possibles deterioraments per causa de la tasca desenvolupada; no hi ha motiu perquè el treballador autònom hagi de fer reconeixements mèdics.

En resum, l’obligació del treballador autònom és disposar d’una bona avaluació de riscos i compartir-la amb els altres autònoms i empreses amb les quals comparteixi centre de treball per garantir la salut de tots els implicats.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Dona autònoma: més conciliació, més visibilitat…dades per passar a l’acció

Next Story

La importància de l’employer branding

Latest from Consells empresarials