/

Com obtenir l’etiqueta ecològica

El passat 25 de gener com a conseqüència del Pla d’acció de l’economia circular, la Comissió Europea va adoptar la Decisió (UE) 2017/175 per millorar l’utilització de l‘etiqueta ecològica de la Unió Europea, el sistema d’etiquetatge ecològic voluntari, per promoure la comercialització de productes i serveis que siguin més respectuosos amb el medi ambient.

Si bé s’ha reforçat els criteris tècnics per a la seva obtenció, no s’ha canviat el procediment

Aquesta Decisió ha suposat un reforç en els criteris per concedir l’etiqueta ecològica de la UE.

Els criteris revisats en aquesta decisió tenen per objecte promoure la utilització de fonts d’energia renovables, estalviar aigua i energia, reduir els residus i millorar el medi ambient local

A Catalunya, l’organisme responsable de l’atorgament del distintiu és la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i sostenibilitat. Seran aquests els encarregats de comprovar el compliment de les condicions per a l’obtenció del segell.

https://www.pimealdia.org/criteris-de-letiqueta-ecologica-de-la-ue-per-a-lallotjament-turistic/

El procediment és simple

Un cop s’ha comprovat que es compleixen els requisits de la Decisió 2017/175, es procedeix a fer la sol·licitud a la DG de Qualitat Ambiental, omplint el formulari corresponent i aportant la documentació acreditativa dels compliment, amb la particularitat que caldrà fer un doble tràmit. S’haurà de fer una altra sol·licitud al portal de la UE, l’ECAS.

La sol·licitud és avaluada per una ponència tècnica i el consell de qualitat ambiental.

L’atorgament de l’etiqueta suposa la signatura d’un contracte entre l’administració que concedeix i el sol·licitant i s’inscriu la obtenció de l’etiqueta

La obtenció de l’etiqueta no suposa en que l’allotjament ja no hagi de fer cap canvi més durant el període de validesa de la llicència, sinó que hi ha un compromís amb unes pràctiques i els criteris es poden canviar per reflectir les innovacions tècniques.

Tanmateix l’etiqueta ecològica està subjecte al pagament d’unes taxes anuals (preus públics), que disminueixen en funció de l’existència d’altres acreditacions ecològiques

Per obtenir l’etiqueta ecològica de la UE caldrà que l’allotjament obtingui un mínim de:

  • Servei d’allotjament turístic: 20 punts.
  • Servei de càmping: 20 punts, o, quan es prestin serveis col·lectius, 24 punts.

Els requisits de puntuació, es veuran augmentats quan:

  • 3 punts més si el director o propietari de servei d’allotjament turístic o servei de càmping ofereix serveis de restauració.
  • 3 punts més si el director o propietari de servei d’allotjament turístic o servei de càmping posa a disposició dels clients zones verdes
  • 3 punts més si el director o propietari de servei d’allotjament turístic o servei de càmping ofereix instal·lacions recreatives o de manteniment de la forma físics, i 5 punts més si les instal·lacions estan obertes als no residents.

La Decisió estableix dos tipus de criteris:

  • A (criteris 1-22)
  • B (criteris 23 – 67)

Els criteris A son obligatoris per a tots els aspirants a la obtenció de l’etiqueta ecològica i no compten a efectes d’aconseguir la puntuació exigida per a la concessió d’aquesta.

Els criteris B són optatius. Cada un dels establiments podran escollir quins compleixen i el mode de complir-los es puntuarà. Son aquests els criteris que determinaran si l’establiment aconsegueix o no l’etiqueta ecològica.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Knowmads: els treballadors del futur seran els treballadors del coneixement

Next Story

Existeix voluntat política per eradicar la morositat?

Latest from Consells empresarials