Existeix voluntat política per eradicar la morositat?

El proper dia 20 d’abril tindrà lloc una gran fita per poder avançar en el projecte que des de ja fa temps va iniciar PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), i que té com a màxima prioritat eradicar la morositat i aconseguir la real aplicació de la llei contra la morositat a les operacions comercials, la Llei 3/2004, de 29 desembre, de mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, amb l’aplicació d’un règim sancionador.

Serà aquest dia quan se celebri la IV Cimera Político-empresarial, i quan es podrà veure si els partits polítics compleixen les seves promeses electorals en matèria de morositat.

 

És sabut i patit per les pimes i autònoms d’aquest país que un dels pitjors problemes als que es tenen que afrontar en la seva activitat és la morositat i les llargues esperes per poder cobrar les factures, havent -se produït, per aquest motiu, el tancament d’un terç de les 500.000 empreses que han desaparegut des del començament de la crisis, segons un estudi de la PMcM.

La realitat econòmica ens demostra, constantment, que amb aquestes condicions de morositat, a les que es veuen obligades a treballar les pimes i autònoms, només s’aconsegueix la pèrdua constant de competitivitat davant d’altres empreses del nostres països veïns on  ja existeix una legislació i cultura del “bon pagador”.

Cal dir que s’han aconseguit grans millores en aquesta matèria, essent la més important la promulgació, a l’any 2010, de la llei 15/2010, de 5 de juliol, que modificava la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesura de lluita contra la morositat a les operacions comercials, i mitjançant la que es va limitar la possibilitat de que les parts poguessin pactar un termini de pagament per sobre dels 60 dies.

Si bé aquesta llei ha propiciat una gradual reducció dels terminis de pagament dins del sector privat, les grans empreses encara imposen terminis de pagament per sobre dels legalment establerts, o formes de pagament, com el “confirming”, que provoquen una penalització cap a els proveïdors, que per exercir el seu dret a cobrar dins del termini legal es veuen obligats a pagar interessos i comissions bancàries.

Estudi de comportament de terminis de pagament a Espanya

En aquest sentit cal destacar el darrer estudi de comportaments de terminis de pagament a Espanya realitzat per la PMcM i que reflecteix que durant l’any 2016 el termini mig de pagament en el sector privat va ser de 77 dies, molt per sobre dels 60 dies establerts per la llei contra la morositat, i que al sector públic aquest termini de pagament ha sigut de 71 dies, contra els 30 dies que marca l’actual Llei de Contractes del Sector Públic.

Així mateix, un 68% de les empreses que van ser enquestades van confirmar que tenien contractes o acords comercials amb terminis de pagament per sobre dels 60 dies legals i un 93% de les mateixes van manifestar estar a favor d’implementar un règim sancionador per solucionar el problema de la morositat.

Download (PDF, 791KB)

Pactes per resoldre la problemàtica de la morositat

Davant aquesta realitat és cert que els partits polítics han incorporat als seus programes electorals punts o pactes per poder resoldre aquesta problemàtica, però existeix una veritable voluntat política per eradicar la morositat?

La IV Cimera Político-empresarial que compta amb l’assistència tant del líder del partit de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha manifestat que “no puede haber una Ley de Morosidad sin un código de sanción”; com el de Podemos, Pablo Iglesias, té que ser un punt d’inflexió cap a el canvi a un compromís en ferm per resoldre aquesta gran problemàtica que afecta molt directament a les empreses, així com als treballadors i en general a tota l’economia.

A la IV Cimera Político-empresarial seran el conjunt dels partits polítics, que integren l’actual parlament, els que tindran que manifestar de manera clara quina és la seva implicació a aquesta legislatura per combatre la xacra de la morositat, recolzant la tramitació i promulgació d’un règim sancionador que penalitzi de manera contundent aquelles empreses que paguin per sobre dels dies que marca la llei.

 

D’altra banda, incorporant al Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, que es troba en tràmit parlamentari, aquelles esmenes presentades per PIMEC, la PMcM i la Confederació d’Empresaris de la Construcció d’Aragó (la CEAC), a les que s’han demanat, no només que l’Administració compleixi de manera escrupolosa tota la legislació estatal i europea en matèria de terminis de pagament cap a els seus contractistes (30 dies), si no que s’inclogui dins del Projecte de Llei les mesures necessàries per garantir que les certificacions d’obra siguin aprovades en un termini màxim de 30 dies des de data d’execució de la mateixa:

  • que existeixi un real control per part de l’Administració dels pagaments que faci el contractista al subcontractista
  • que s’habiliti als subcontractistes a exercir l’acció directa davant l’Administració als supòsit d’impagament de les seves factures

El compromís per part dels partits polítics cap a una actuació adreçada a eradicar la morositat és crucial per a la seva consecució, i el dia 20 d’abril, sota el paraigües de la PMcM com a impulsora de la IV Cimera político-empresarial, tindran l’oportunitat de manifestar quines són les seves línees d’actuació en l’implantació del regim sancionador així com en la regulació proposada per a que les Administracions, en l’àmbit de la contractació pública, que suposen quasi un 20% del PIB, compleixi també amb les seves obligacions de pagament.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com obtenir l’etiqueta ecològica

Next Story

Reunions productives: com gestionar amb eficiència les teves reunions

Latest from Panorama