/

Conclusions de la Taula per a la Reactivació Econòmica de l’AMB en matèria de comerç i turisme

La Taula per a la Reactivació Econòmica i la Reindustrialització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), creada arran de la Covid-19 amb la finalitat de plantejar un debat sobre la realitat de l’activitat econòmica al territori metropolità, ha presentat les seves conclusions recentment.
Entre totes les mesures proposades, PIMEC ha liderat els grups de treball en els àmbits del comerç i del turisme, dos sectors econòmics amb una relació positiva i profundament simbiòtica, que tenen un pes relatiu dins del PIB català i metropolità.

La Taula també ha desenvolupat la tasca d’identificar els reptes i proposar un conjunt de mesures per tal d’implementar-les a través dels mateixos ajuntaments i de la resta d’actors socials i institucionals implicats. L’objectiu és enfortir el teixit econòmic i generar espais de creació d’oportunitats de creixement econòmic i millora de l’ocupació.

En relació amb el COMERÇ, la Taula per a la Reactivació Econòmica i la Reindustrialització ha conclòs que és necessari:

 • El reconeixement davant una reconversió profunda del sector comerç. Calen mesures per afavorir una sortida no catastròfica per a aquells que vegin perillar el seu negoci o que directament el perdin, facilitant l’accés especial a la jubilació o establint programes i incentius per al reciclatge en altres ocupacions o, encara millor, perquè tornin a emprendre.
 • Afavorir la creació de noves empreses en sectors que compensin la destrucció d’ocupació al sector comerç.
 • Fomentar la transformació digital, captar talent i impulsar la formació d’empresaris i professionals i adaptar aquesta necessitat a la realitat, dimensió i focalització de cada cas concret.
 • El nou comerç ha de treballar tots els canals per arribar al client, ha de ser un comerç híbrid que aprofiti les possibilitats del comerç electrònic per arribar a més clients i més lluny. No podem deixar la compra en línia en mans dels grans operadors, també hem de ser-hi nosaltres.
 • Un lobby per limitar les pràctiques monopolístiques i afavorir una tributació justa.
 • Formació específica en emprenedoria i estratègia.
 •  Assessorament en eficiència energètica i en els consums per poder reduir la despesa.

 Com a accions específiques per impulsar el TURISME, la Taula ha destacat la importància de:

 • Donar suport a la innovació entre els agents turístics.
 • La col·laboració amb el sector cultural i de l’oci.
 •  La creació d’ecosistemes d’innovació dins de l’àmbit turístic.
 • Com ja hem dit, el turisme també necessita integrar les noves tecnologies i promoure bones pràctiques en la digitalització.
 • La internacionalització de les empreses del sector i fomentar-ne el creixement i una major dimensió.
 • La incorporació de la dimensió metropolitana en l’imaginari turístic de Barcelona.
 • La detecció d’espais de nova centralitat cultural amb interès turístic.
 • Unificar la imatge corporativa de l’AMB.
 • Detectar i promoure bones pràctiques en contractació, perspectiva de gènere i sostenibilitat. – La millora de les infraestructures i la mobilitat col·lectiva.

Aquestes accions només seran possibles a través de la col·laboració pública i privada i amb la col·laboració i el diàleg de tots els agents implicats, en benefici de la societat i de l’economia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Calen estratègies conjuntes i coordinar les administracions, creant un sol actiu per fer una bona planificació metropolitana i tenir una visió de marca ampliada a tot el territori per fer possible la reactivació de l’AMB.

 

Joan Pera – President de PIMEC Barcelona

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Monopoli i monopsoni: dues cares de la mateixa moneda

Next Story

L’emprenedoria, eix fonamental de la societat

Latest from Competitivitat