El Pacte Nacional per la Indústria reforça les pimes en el sector industrial

Estem vivint temps convulsos farcits de males notícies. Així que per poques bones que en vinguin, cal remarcar-les i aquesta és una gran notícia: el foment de la indústria a Catalunya.

Aquest mes s’ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2022-2025 fruit d’un ampli compromís i consens entre els agents socials i el govern, per reindustrialitzar Catalunya amb un gran objectiu: incrementar el pes de la indústria fins al 25% del PIB el 2030, que ara representa un 20% del PIB i un 18% de l’ocupació, tot i que aquesta xifra augmenta fins al 50% del PIB si es tenen en compte les activitats que n’estan associades.

Aquest projecte de país, amb una inversió de més de 3.000 milions d’euros pretén transformar el model industrial català i promoure una indústria més digitalitzada, innovadora, sostenible i generadora d’ocupació de qualitat. I és que tal com diu el president de PIMEC, Antoni Cañete, “els països amb més indústria i amb millors polítiques industrials són més resilients, més rics i, per tant, donen més oportunitats”.

Mitjançant un total de 152 mesures, es preveu augmentar la productivitat aparent del treball a la indústria un 3% anual, produir de manera més sostenible i augmentar el grau d’electrificació del sector industrial fins al 42,4%. Així mateix, també es vol incrementar el nombre d’empreses exportadores i augmentar les exportacions industrials fins als 90.000 milions d’euros; aconseguir un increment de la inversió de les empreses industrials en actius i crear ocupació industrial de qualitat fins a assolir la xifra de 510.000 persones afiliades a la Seguretat Social. A més de la inversió prevista, hi haurà 470 milions d’euros destinats a finançament en forma de préstecs.

El Pacte Nacional per a la Indústria s’estructura en 5 àmbits temàtics: Sostenibilitat, energia i economia circular; Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització; Ocupació de qualitat, condicions de treball i formació de les persones treballadores a la indústria; Infraestructures i sòl industrial; Finançament i dimensió empresarial.

Quin paper hi juguen les pimes?

Tot i que les pimes constitueixen el gruix de les empreses a Catalunya el finançament constitueix una de les principals barreres i obstacles per al seu creixement. Aquest projecte un bon punt de partida perquè les pimes puguin agafar massa muscular, créixer i augmentar el pes de la indústria.  Tal com diu PIMEC, l’economia ha d’anar encaminada a pensar en petit per poder fer-se grans. En aquest sentit, el PNI pretén facilitar el finançament de les empreses industrials a través de l’ICF i Avança amb 950 milions d’euros durant el període del Pacte, i ha fet reserva del 60% de les subvencions i ajuts per a micros, petites i mitjanes empreses, la qual cosa suposa un pas endavant que permetrà treballar per implementar mesures en els processos d’innovació, sostenibilitat i, sobretot, generar ocupació de qualitat, fet que la patronal de les pimes ha celebrat.  En la mateixa línia, el PNI busca afavorir l’emprenedoria i el nombre de startups fins a les 2.800,  augmentant la dimensió de les empreses industrials catalanes fins a les 17,5 persones per empresa el 2025.

PIMEC participa en el grup de treball de Finançament i dimensió empresarial que té les següents línies estratègiques:

  • Dimensió empresarial: L’accés al finançament és fonamental perquè les empreses guanyin dimensió i els permeti actuar amb la màxima eficiència i la vegada, aconseguir la dimensió necessària facilita l’accés al finançament.
  • Emprenedoria: La política d’emprenedoria té com a objectiu donar suport a les empreses, en particular a les pimes, promovent l’educació emprenedora a tots els nivells, així com arribar i fomentar grups específics amb potencial emprenedor.
  • Finançament: Es donaran a conèixer altres tipus de finançament més adients que l’autofinança­ment o el crèdit bancari per guanyar una dimensió eficient. Per exemple, la capitalització mitjançant l’aliança estratègica amb un in­versor industrial o financer, així com diferents tipus de finançament alternatiu (capital risc, àngels inversors, plataformes de finançament col·lectiu, entre d’altres).

Tota una bateria de mesures amb l’objectiu d’incrementar la dimensió de les pimes per tal que puguin competir eficaçment en el mercat global i actuïn com a tractores de l’economia, així com fomentar l’emprenedoria i posar a disposició del sector productiu instruments eficients de capitalització i de finançament per facilitar el creixement i l’activitat empresa­rial.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

L’aprovació de la Llei Crea i Creix, un pas endavant en la lluita contra la morositat

Next Story

Un ciberatac ha bloquejat les dades personals de l’empresa; què faig?

Latest from Competitivitat