La importància del sector de la construcció

En els darrers anys el nostre sector ha sofert molts canvis, i tots molt significatius. La forta crisi que hem patit marca un abans i un després en el sector i defineix un paradigma diferent en el qual estem immersos en l’actualitat. La crisi ha comportat la desaparició de moltes empreses amb molts anys de trajectòria, i el sorgiment d’un nou “model d’empresa” per a la qual preval el preu per sobre de qualsevol altre valor, fet que suposa una forta competència deslleial; són empreses que desdibuixen el mercat, amb preus molt baixos, i que sorgeixen durant la crisi, però encara hi són.

Segons dades de l’Observatori Centre d’Estudis del Vallès Oriental, el nombre d’empreses constructores de la comarca torna a augmentar durant el 2018, i és el sector més dinàmic en el creixement d’empreses. Aquests són alguns dels indicatius que ens animen a ser optimistes, amb dades i xifres que parlen d’una certa normalització en el nostre gremi.

Malgrat tot, però, els professionals que ens dediquem a la construcció hem detectat diversos dèficits estructurals que ens preocupen, tant per al present com sobretot per al futur de la nostra professió i de les nostres empreses. Un dels més importants és la manca de la figura de l’APRENENT; sense aprenents no hi ha mestres d’obres, i sense ells, no hi haurà ofici. Aquesta és la nostra gran preocupació.

S’ha de treballar des de diferents estaments tant per preservar i potenciar aquesta figura, oferint més formació, ajustant la regulació contractual i la de prevenció de riscos, com per fer que sigui una professió més atractiva per als joves del que ho és en aquests moments. Hem d’actuar conjuntament tots els actors implicats en la formació professional per aportar les eines adequades que garanteixin que una professió amb la solera que té aquesta no es perdi, i que el sector de la construcció no quedi reduït a professions de baixa qualificació. Depèn de tots nosaltres, els agents implicats, fer prou força per implementar ara una bona base i uns bons fonaments, ja que, com sap molt bé la gent d’aquest sector, les cases no es comencen per la teulada.

Des de PIMEC impulsem la creació d’una comissió sectorial de CONSTRUCCIÓ dins l’organització, que treballi tots els nostres interessos i necessitats i ens permeti fer front als canvis i transformacions que el mercat actual ens planteja.

Àngels Subirachs
Gremi de Constructors d’obres del Vallès Oriental

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Madurescència i Silver Economy: El futur és sènior

Next Story

“El mercat de productes ecològics està experimentant un gran interès pels aliments sense gluten i saludables”

Latest from Panorama