/

Invertir en màrqueting i estratègia

Definitivament, el màrqueting és una eina molt poderosa per a la gestió de l’empresa. El màrqueting en general orienta l’empresa cap al client, de forma que desenvolupa tant la capacitat de l’empresa de dissenyar i crear productes i serveis, com de construir els trets diferencials que els fan atractius per al client, fer-los assolibles i establir les oportunitats comercials, comunicar-les i gestionar els canals de distribució adients que connecten l’oferta amb la demanda.

La construcció d’un producte o servei requereix un treball complex que l’empresa ha de gestionar de forma integrada: les finances, la producció, els estocs, la gestió dels recursos humans, els costos en l’aprovisionament, la logística, el coneixement del mercat i de l’entorn, etc.

Contextualitzat d’aquesta forma, podem dir que el màrqueting és igualment una eina per a empreses que es mouen en mercats de productes de consum (B2C) com per a empreses de mercats industrials o de serveis a altres empreses (B2B), i siguin aquestes grans, mitjanes o petites. La meva recomanació és precisament que les pimes han de donar una especial importància al màrqueting, ja que els ha de permetre competir de forma més àgil, més ràpida, més consistent i més efectiva, tant en mercats petits o de nínxol com en mercats grans i globalitzats.

A això cal afegir la necessitat d’entendre el màrqueting des d’una doble perspectiva: l’estratègica de planificació, disseny i conceptualització; i la tàctica, d’execució i conversió de les estratègies en resultats.

Cal destacar especialment la capacitat del màrqueting per combinar aspectes de la gestió molt tecnificats amb d’altres de més creatius, sensibles a les tendències, a les onades culturals, als estils i característiques heterogènies dels clients o a l’adopció de les noves tecnologies, sobretot les de la comunicació. En aquest punt, cal remarcar la importància de saber triar, adoptar i gestionar tots els canals de comunicació de màrqueting que ha d’utilitzar l’empresa, ja sigui d’acord amb la seva capacitat de gestió o d’inversió, o amb les característiques del seu mercat.

El màrqueting, doncs, és una disciplina vertebradora del conjunt d’activitats de l’empresa, per bé que la majoria de vegades se li atribueixen les activitats específiques de comunicació, promoció i publicitat dels productes i serveis. És segurament una forma simple de definir “l’acció de generar mercat” per part de l’empresa i que s’ubica en un punt clau de la cadena de valor d’aquesta.

Tot i així, si prenem per correcta una forma simplificada o esbiaixada del màrqueting com el conjunt d’activitats de la promoció de l’empresa, els seus productes i serveis, per experiència confirmo que aquestes no són poques, ni les seves responsabilitats, i que les accions són determinants per assolir l’èxit en els objectius comercials. Algunes d’aquestes accions són: la relació amb clients i potencials; la prospecció de nous mercats i oportunitats comercials; el posicionament de la marca i la definició i presentació de la proposta de valor; promoure els avantatges i les característiques funcionals i de valor dels productes i serveis; establir estratègies i accions de retenció de clients, de venda creuada i de venda augmentada. En resum, incrementar les oportunitats de l’empresa i la seva competitivitat.

 

Oriol Brutau
Vocal Comissió Executiva PIMEC Vallès Oriental

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les claus per assignar-se un sou com a persona autònoma individual

Next Story

Noves eines per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Latest from Competitivitat