Josep Tres: “Els reptes del sector de la neteja impliquen la necessitat de combatre l’absentisme i millorar l’aplicació del conveni”

L’Associació Catalana d’Empreses de Neteja (ASCEN) compta en l’actualitat amb un total de 160 empreses associades i socis col·laboradors. Entre les seves accions destaca la negociació del conveni de neteja d’edificis i locals de Catalunya, i té la certificació IS0 9001:2008 des de l’any 2003, que s’ha renovat a l’ISO 9001:2015. És l’única associació de neteja en tot el territori nacional amb aquesta certificació.

Les seves instal·lacions tenen una extensió de 600 m2 entre oficines i centre de formació propi, amb 3 aules teòriques, 2 d’elles homologades, i una aula-taller, també homologada. ASCEN forma part del comitè Hostelco-Expolimp, participa en fires i congressos i organitza visites a les províncies de Tarragona, Lleida i Girona per conèixer la problemàtica del sector als diferents territoris.

Josep Tres és el president d’ASCEN des de l’any 2012 i forma part de l’entitat des de l’any 1982. Empresari dedicat al sector de la neteja industrial des de fa 40 anys, ha desenvolupat la seva activitat professional com a administrador de Net-Exprés. Entre altres càrrecs, és membre de la Junta Directiva de PIMEC, vicepresident de les Associacions Federades d’Empresaris de Neteja Nacionals (AFELIN) des del 2012 i ocupa una de les vicepresidències de la Plataforma Pymes.

Quins han estat els fets més destacats que ha aconseguit l’associació?

Des de l’any 2005 participem en les accions formatives promogudes pel Consorci per a la Formació Contínua, oferint a les empreses associades els cursos que més s’adapten a les seves necessitats, i hem format més de 30.000 alumnes. Recentment hem celebrat el 40è aniversari de l’associació dins el marc de la convenció d’empresaris de neteja, tot fent un reconeixement a les empreses que porten 40 anys associades.

Assistim a actes institucionals i protocol·laris per donar a conèixer el sector i organitzem xerrades i conferències, i estem inscrits al Registre de grups d’interès de l’administració de la Generalitat per la relació i participació amb l’administració, en un marc de transparència, control i confiança amb les institucions.

Tenim signats diferents acords de col·laboració amb l’objectiu de promoure la responsabilitat social a les empreses del sector, hem signat el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat mitjançant bones pràctiques ambientals i socials, i hem participat en la primera cimera de l’associacionisme empresarial català.

ASCEN forma part de diferents comissions i taules de representació.  Des de  PIMEC, estem treballant amb la comissió laboral i la comissió de contractació pública ,amb l’Ajuntament de Barcelona i formem part de la mesa de la contractació pública. També formem part de “Barcelona+Sostenible” una xarxa d’organitzacions per una millora de Barcelona.

A més, com promotors i fundadors de la comissió sectorial, som presents a les taules on es plantegen totes les problemàtiques del sector a Catalunya: comissió de seguiment de l’Acord marc, seguiment del compliment de Codis de Bones Pràctiques del servei de neteja signat amb la Direcció General de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i de la Associació i Federació Catalana de Municipis, etc. D’altra banda i com associació representativa del sector a Catalunya  treballem a la comissió paritària i negociadora del conveni.

Quines són les problemàtiques més comunes de les empreses de neteja?

ASCEN representa un sector de mà d’obra intensiva i l’administració pública suposa quasi el 50% de la nostra facturació, per la qual cosa les problemàtiques que més ens afecten són les relacionades amb aspectes laborals i de contractació, sigui pública o privada.

  • Registre horari: Ens trobem amb moltes dificultats per portar-lo a terme ja que els nostres treballadors/es no realitzen la seva activitat en les nostres instal·lacions i requereixen sistemes que en la majoria dels casos resulten costosos o de difícil implementació.
  • Subrogació: Com a eix vertebrador i garant de l’estabilitat en la prestació de serveis i les condicions dels treballadors del sector, els actors socials han anat construint una estructura de negociació col·lectiva que, basant-se en la subrogació convencional, ha permès una normalitat general en els successius canvis dels ocupadors com a conseqüència de les modificacions en l’adjudicació de facilitats per al client principal, públic o privat. Aquest mecanisme de substitució convencional és parcialment soscavat per la doctrina del Tribunal Suprem (SSTS 26/04/2017, 7/07/2017), que equipara la subrogació amb la successió d’empreses als efectes de la responsabilitat entre el contractista sortint i l’entrant per al nou contracte adjudicat. Això suposa un clar fre a la participació en noves licitacions davant la incertesa dels costos que poden significar els deutes procedents de l’anterior adjudicatari.
  • Conveni d’aplicació: En més d’una ocasió ens trobem en dificultats per aplicar el nostre conveni de neteja d’edificis i locals quan tenim clients potencials que volen externalitzar el servei i hem de fer front a conflictes en l’àmbit del conveni que sigui d’aplicació, en casos com el de l’hostaleria o les ferroviàries.
  • Absentisme: Ens preocupa l’alarmant augment de l’absentisme laboral, amb nivells que fins i tot arriben al 10% amb la corresponent pèrdua de competitivitat; la manca de personal és un problema sorprenent, en un país on la taxa d’atur és quasi del 15%.

D’altra banda, pel que fa a contractació pública podem assenyalar, a manera d’exemple:

  • Millores salarials: Ens arriben licitacions donant puntuació a les millores de salaris sobre el conveni sectorial. Considero que aquest no és un criteri social en els contractes del nostre sector, com ja recullen algunes sentències, però que encara segueixen aplicant algunes administracions. Els motius principals que ho argumenten són, entre altres: manca de vinculació amb el contracte, interferència directa en la negociació col·lectiva del conveni sectorial, que és discriminatòria i susceptible de crear desigualtats i distorsions entre els treballadors i entre els licitadors, i no implica una millora demostrable en la qualitat de la prestació del servei.
  • Accés de les pimes: En molts casos és extremadament difícil que les petites i mitjanes empreses participin en les licitacions públiques per motius diversos com: gestió administrativa molt feixuga, terminis curts de presentació, manca de divisió en lots i imports massa elevats, etc. De tota manera, haig de manifestar que el Departament de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya ha fet passos importants per anar facilitant de manera important l’accés de les pimes a la contractació pública.

Quines són les principals línies d’actuació de l’associació?

Les nostres línies d’actuació van encaminades a defensar els interessos  de les empreses del nostre sector en les problemàtiques que, entre d’altres, he anomenat anteriorment, però també tenim altres objectius que treballarem a fons els propers quatre anys:

Aconseguir que ASCEN estigui més ben posicionada en tot el territori de Catalunya incorporant més empreses que representin millor les necessitats de Lleida, Tarragona i Girona. Per assolir aquest objectiu, estem fent convocatòries amb una destacada presència d’empreses interessades.  Aprofitant les instal·lacions que PIMEC té a tot Catalunya i que posa a la nostra disposició, fer reunions allà on les empreses ens manifestin les problemàtiques sectorials més específiques del territori on tenen les seves seus.

D’altra banda, fer arribar la formació a totes les empreses que ho desitgin, agrupant-les territorialment per fer-ho factible, i aprofitant també les aules cedides per PIMEC.

A més, aprofitant les noves tecnologies, instal·larem a ASCEN equipaments de videoconferència per facilitar l’accés i la participació dels representants de les diferents províncies a les nostres juntes directives, i crearem un nou punt participatiu en l’ordre del dia. En aquest cas també farem ús de les instal·lacions que amablement ens cedeix PIMEC.

 Sobre els reptes de futur d’ASCEN…

Per a ASCEN és fonamental seguir sent la patronal referent del sector de la neteja industrial a Catalunya. Quan parlo de referent no parlo solament d’imatge, el que és realment important és que patronals, empreses, sindicats i, sobretot, les administracions públiques considerin que la nostra associació és qui té la capacitat, en les meses i comissions de treball, de representar i defensar amb els seus posicionaments el pensament de totes les empreses vinculades a la nostra activitat.

Volem continuar ajudant les empreses del sector a aconseguir millors nivells de qualificació en criteris socials, en medi ambient i innovació. Per últim, i en total coordinació amb la Plataforma de la Morositat, de la qual formem part per mitjà d’AFELIN, impulsem l’estricta aplicació de la llei per al compliment dels terminis de pagament i, a través de la Plataforma Pymes, promovem el canvi de l’actual model capitalista que considerem caducat per un nou model de capitalisme inclusiu.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Organitza’t millor a la feina: planifica les teves tasques i endreça el teu material

Next Story

FRIME: Del Mercat de La Boqueria a la planta de peix amb més capacitat de producció al Sud d’Europa

Latest from Panorama