La comunicació a l’empresa amb mirada inclusiva

Un aspecte fonamental que hem de treballar i posar en pràctica totes les persones que formem part de les empreses i de la societat és el llenguatge inclusiu i la manera de comunicar-nos.

El llenguatge i la comunicació ens proporcionen l’oportunitat de poder expressar idees, valors i actituds. Malauradament, a la societat actual trobem que les dones no compten amb una representació adequada a nivell de llenguatge, fet que pot fomentar-ne la invisibilitat.

Quan pensem en l’ús del llenguatge inclusiu ens ve a la ment que aquest suposa una redacció complexa, que els termes genèrics ja proporcionen aquesta perspectiva de gènere o que pel context ja se sobreentén que també s’adrecen a les dones; però realment és així?

La realitat en què vivim ens ofereix una visió de societat diversa i inclusiva, i la llengua ens proporciona l’oportunitat de reflectir exactament el que ens envolta i volem comunicar, sense discriminar. El fet de comunicar sempre en masculí (sense intenció discriminatòria) oculta les dones, el seu rol, paper i posició a la societat i, d’igual manera, al món empresarial.

Des de l’empresa es poden portar a terme moltes accions positives, orientades a fomentar la igualtat de gènere i d’oportunitats. Aquest llenguatge no sexista i inclusiu cal que marqui la comunicació de l’empresa, de forma unànime per a totes les persones que formen l’organització i en tots els departaments que la conformen.

Alguns exemples de bones pràctiques que promouen el llenguatge inclusiu podrien ser revisar els noms dels càrrecs i els llocs de treball per trencar els estereotips de posicions destinades a homes o dones i rols de gènere, així com sensibilitzar la plantilla sobre la importància que cobra la temàtica i quin pla d’acció es pot seguir a l’empresa per implementar canvis positius.

Un altre punt rellevant és què pot conferir el disseny i la implementació del pla d’igualtat a l’empresa, així com altres guies o instruccions que comparteixen un mateix objectiu: fomentar la igualtat. Informar i fer accessibles aquests documents a totes les persones que conformen l’empresa també és necessari perquè aquest objectiu sigui efectiu a la pràctica.

A més, la formació en igualtat que implica totes les persones treballadores de l’empresa adquireix una importància vital. Si no formem i donem eines i recursos per millorar, no es podran produir els canvis. Reflexionar, formar, informar i coeducar tot l’equip sobre la rellevància d’incorporar tant el llenguatge inclusiu a l’empresa com contribuir a una cultura i objectius empresarials que incorporin la perspectiva de gènere, és un punt clau per seguir avançant. La formació permetrà a totes les persones treballadores de l’empresa adquirir noves competències i coneixements per al seu desenvolupament personal i professional amb perspectiva de gènere.

Des de PIMEC hem elaborat una guia online i descarregable per a la comunicació inclusiva a les pimes, que aporta idees i recursos innovadors, actuals i a l’abast de totes les empreses interessades a construir una cultura empresarial que compti amb una comunicació efectiva i inclusiva. Aquest recurs consta de diferents temes: comunicació interna, utilització del llenguatge, les imatges que utilitzem a l’empresa, el disseny de la web i exercicis pràctics. També compta amb un glossari per facilitar la comprensió de la terminologia vinculada a la diversitat.

A tall de conclusió, cal destacar que a les pimes es poden implementar accions positives per fomentar les polítiques d’igualtat, formant tota la plantilla en clau de gènere, sensibilitzant i aportant els recursos necessaris per a una correcta implementació d’una estratègia amb mirada inclusiva.

 

M. Àngels Benítez – Responsable d’Integració laboral i compromís social 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Menys IVA és igual a més salut

Next Story

Coneixeu la parentela de la inflació?

Latest from Opinió