La Lluita contra la Morositat a Europa continua

És àmpliament reconegut i patit per pimes i autònoms que un dels pitjors problemes als quals s’han d’enfrontar en la seva activitat és la morositat i les llargues esperes per poder cobrar les factures. La realitat econòmica ens demostra, any rere any, com aquest és un repte estructural i prolongat que afecta cada vegada més a tota la Unió Europea.

Ja des de fa molts anys, la morositat ha estat un dels cavalls de batalla de PIMEC, una croada què ens ha portat a batre’ns contra els grans interessos empresarials, però també amb les administracions públiques tant locals autonòmiques com estatals.

Ara, la lluita contra la morositat ha fet un salt d’escala i es lliura a Europa. A mitjans de 2023 la presidenta de la Comissió, Úrsula von der Leyen, va anunciar que entre les diverses mesures per recolzar les pimes, es revisaria la Directiva sobre la Morositat.

De la Directiva del 2011 al Reglament del 2023

L’any 2011, la Unió Europea va aprovar la primera Directiva a escala europea sobre la lluita contra la morositat que va suposar un salt endavant en matèria de pagaments. Tot i alguns conceptes excessivament ambigus o la manca d’un règim sancionador, la seva estricta implementació a països com Espanya, Portugal o Itàlia va comportar una reducció històrica en els pagaments. Tot i això, i malgrat els avenços, segons l’últim informe d’INTRUM els terminis de pagament han empitjorat significativament a molts països del Nord i Est d’Europa i encara es mantenen elevats arreu del continent.

Per aquesta raó, la Comissió Europea va presentar el 12 de setembre de 2023 una nova proposta, aquest cop en forma de Reglament, per combatre la morositat.

D’entre els avenços, en destaca l’eliminació del terme “manifestament injust” (un concepte que va portar moltes empreses a allargar els pagaments), així com la limitació dels terminis de pagament en un màxim de 30 dies per tot tipus de pagament, o l’obligació de crear autoritats competents encarregades de monitorar i sancionar en cas d’incompliment.

Totes aquestes novetats, que indubtablement van en la direcció correcta, són propostes que des de PIMEC fa anys que reclamem als nostres governs.

 Obstacles, oposicions i resistències

Si més no, les fortes pressions dels grans lobbies empresarials han fet trontollar la proposta de la Comissió. Si bé l’intent de tornar a incloure termes com “manifestament injust” o l’ampliació inassumible dels terminis màxims de pagament han acabat en fracàs, la proposta inicial si que s’ha vist modificada.

En termes generals, la proposta que previsiblement es votarà a l’últim ple d’aquesta legislatura, inclou alguns ajustos com l’augment del termini de pagament de 30 a 60 dies (si inclou la necessitat d’un període de certificació) o l’excepció per a productes de baixa rotació.

El paper de PIMEC ha estat fonamental per evitar el pitjor dels escenaris. Gràcies a PIMEC i al seu president, Antoni Cañete, hem aconseguit unificar la posició de la patronal europea de les pimes, SME United. D’aquesta manera hem aconseguit tenir una veu única davant les institucions europees. Aquest fet, sense dubte ha evitat una regressió absoluta del Reglament.

Els pròxims passos

Tanmateix, el procés legislatiu europeu és llarg i feixuc i el text encara pot patir modificacions. Queda pendent la votació definitiva en plenari a finals d’abril, a on encara es podria esmenar el text. Però a més, perquè una llei s’aprovi a Europa, cal que els 27 estats membres, representats al Consell de la UE, donin el seu vistiplau. La qual cosa previsiblement no succeirà fins després de l’estiu, amb la nova legislatura ja en marxa.

Com bé va dir el nostre president, Antoni Cañete, “aquest ha estat un primer pas, però no és l’últim ni el definitiu i, per això, realitzarem un exhaustiu seguiment de tot el procés per a vetllar perquè es prenguin les millors decisions amb l’objectiu d’acabar amb la morositat”.

Des de PIMEC continuarem defensant els interessos de les pimes a Europa i vetllarem per què el Reglament contra la morositat progressi de la millor manera i l’abans possible.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El Corredor Mediterrani ferroviari, prioritat de país

Next Story

“En 10 any hem passat d’oferir 250 experiències en quatre ubicacions a oferir-ne més de 5.000 en centenars de llocs diferents”

Latest from Panorama