La nova ampliació dels permisos per conciliació

L’anunci del Govern de Pedro Sánchez d’anticipar les eleccions generals al 23 de juliol semblava que comportaria deixar paralitzada la tramitació d’algunes de les regulacions “estrella” que es preveien pel final del seu mandat. Una d’elles era el Projecte de Llei de Famílies, que s’havia aprovat pel Consell de Ministres el 28 de març i que incloïa mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

En aquest marc polític, i donat l’estancament parlamentari que venia patint aquesta llei per l’oposició al Congrés dels Diputats, el Govern fa ús de la via ràpida publicant el RD-Llei 5/2023 que inclou millores en els permisos parentals i mesures de conciliació, que van entrar en vigor l’1 de juliol de 2023.

L’exposició de motius justifica la urgència en base a l’obligatorietat de transposició de Directives de la Unió Europea, i recull que la finalitat de la norma és introduir la corresponsabilitat així com un marc de seguretat en el coneixement i exercici dels drets relacionats amb la cura de menors.

En concret, incorpora un nou permís parental de 8 setmanes per a la cura de menors de 8 anys, que és un permís sense remuneració econòmica.

La norma també contempla millores en els permisos retribuïts, amb ampliació a les parelles de fet, i amb una nova redacció que suposa allargar fins a 5 dies el permís en cas d’accident i malaltia greu.

La tercera novetat és el permís retribuït de 4 dies anuals per causa de força major per motius urgents amb familiars o amb qui convisquin. La “força major” té un caràcter molt restringit i excepcional, però de difícil objectivació en un àmbit tan sensible com es l’àmbit d’atenció familiar.

No menys important es l’ampliació de la possibilitat d’adaptació de la jornada per a l’atenció de menor de 12 anys  o persona dependent, amb una reducció dels terminis de contestació de petició a 15 dies, i introduint la presumpció de concessió davant la falta de contestació o justificació.

Per últim, s’estableixen garanties per a les persones que exerceixin aquests drets de conciliació.

Així doncs, si la nova regulació impulsa la corresponsabilitat ens ho dirà el temps; però les incògnites sobre els límits d’alguns dels nous permisos generen un marc de certa inseguretat i de possible conflictivitat, que potser una tramitació parlamentària més assossegada hagués pogut mitigar.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Els beneficis d’una empresa amb diversitat

Next Story

La higiene menstrual i com construir un entorn laboral saludable

Latest from Panorama