L’aprenent del segle XXI

Els empresaris ja fa molt temps que estem dient que no trobem personal qualificat.

El sector industrial metal·lúrgic, concretament, pot afirmar que no té atur. La totalitat dels professionals estan ocupats. En canvi hi ha una gran demanda latent de personal per aquestes industries que no es pot satisfer per manca de gent  formada.

Per altra part, a Catalunya tenim a finals del 2018, 390.000 aturats registrats. Hauríem de pensar inicialment que en aquesta bossa podríem trobar la solució, oi ?. Doncs anem a buscar els nostres candidats en aquesta llarga llista. Després d’un primer anàlisi veiem el següent:

El 76 % d’aquests 390.000 tenen estudis primaris o no tenen estudis, per tant serien candidats a aprenents. La figura que contemplen els nostres convenis actuals es la de Contracte en Formació, valida només per a joves d’entre 16 i 25 anys.

Quan mirem la llista dels  aturats veiem que només el 2.4 % tenen 18 anys  o menys. Per tant aquesta formula no la podem fer servir. Si el 97.6 % dels aturats registrats son majors de 18 anys, i més de la meitat passa dels 45, podem concloure que a les llistes del  INEM, hi ha gent  gran no formada.

La solució està ben clara. Hem de formar aquesta gent adulta.

Un petit sondeig ens diu que moltes d’aquestes persones estarien disposades a tenir un salari d’aprenent durant el període de formació , tal com es produeix en els pocs contractes de formació que es poden fer ara. I molts empresaris estaríem disposats a contractar i formar aquest personal.

Per tant, l’únic obstacle es crear la figura del aprenent amb independència de l’edat.

Des de PIMEC, treballarem i presentarem propostes en matèria laboral per la reintegració i transformació de la figura del Aprenent del segle XXI, tant indispensable i necessària per afrontar tots els reptes de transformació en Industria 4.0 que tenim a sobre…

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Adequar l’FP als requeriments de les empreses

Next Story

I els polígons, què?

Latest from Competitivitat