Adequar l’FP als requeriments de les empreses

A Catalunya, 120.310 joves van optar per la Formació Professional el curs 2017-2018, segons dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta modalitat formativa té com a finalitat preparar l’alumnat per a l’activitat en un camp professional concret i facilitar la seva adaptació a les modificacions laborals que es poden produir en els diferents sectors. L’FP Dual és la variant en la qual els estudiants desenvolupen la seva activitat formativa de forma simultània en un centre educatiu i en una empresa.

Si preguntem als estudiants per les seves preocupacions, de ben segur que trobar feina en acabar els seus estudis n’és una. Tal com indiquen moltes enquestes, l’atur és una de les grans preocupacions de la societat i l’atur juvenil, en concret, és una xacra que s’intenta combatre amb especial insistència des de les diferents administracions. En un sistema educatiu, sempre en constant canvi, les escoles juguen un paper decisiu en aquest aspecte. Però també les empreses hi tenen un paper clau, i la seva participació en el procés formatiu és imprescindible.

Escola Montserrat: Formació Professional Dual per a la inserció laboral

L’entrada dels estudiants en el mercat de treball és un dels objectius de l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, que és pionera en Formació Professional Dual i ha apostat per combinar la formació acadèmica al centre educatiu amb l’aprenentatge en una empresa per aconseguir, d’una banda, els coneixements necessaris i, de l’altra, l’experiència professional requerida. Això fa que la taxa d’atur dels seus alumnes sigui zero en acabar els estudis.

El seu director, Dani Mauriz, destaca els beneficis d’aquesta modalitat en la relació escola-empresa i explica que els serveix per conèixer la realitat de les companyies i per adaptar cada cicle formatiu a les necessitats dels diferents sectors. L’enriquiment mutu entre alumnes, docents i empreses fa que s’allunyin de les classes magistrals i descobreixin plegats els reptes del mercat de treball.

L’Escola Montserrat -guardonada en diverses ocasions pel congrés Talent + Empresa, la Cambra de Comerç de Manresa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya- organitza  trobades amb professionals del món educatiu per millorar la competència dels seus docents de la mà de diferents experts en creativitat, comunicació, màrqueting, emprenedoria i innovació.

 

 

El punt de vista empresarial sobre la Formació Professional

Antoni Ruiz és director gerent d’Aemifesa, gremi d’instal·ladors del Barcelonès Nord i el Baix Maresme, entitat que s’ha decidit a contractar estudiants per a l’any vinent perquè creu que aquesta fórmula és beneficiosa per a sectors com el seu, que tenia poc interès entre els joves però que, gràcies a aquesta modalitat, ha aconseguit revertir la tendència: fa 2 anys es tancaven línies de formació per manca d’alumnes i ara han aconseguit que se’n matriculin 59 estudiants.

Des d’aquest gremi, destaquen que s’ha perdut la figura del professional que feia de mestre a l’aprenent que començava en l’ofici, per això consideren bàsic adaptar els plans formatius a la realitat empresarial. Això és fonamental, ja que per al desenvolupament de moltes de les competències professionals és imprescindible la participació de les empreses en el procés formatiu.

Després de col·laborar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Aemifesa ha aconseguit que els alumnes puguin realitzar més hores a les empreses i introduir la figura del tutor mancomunat, que s’encarrega de facilitar la participació de les petites empreses en la Formació Professional Dual.

Reforçar la col·laboració escola-empresa afavoreix la inserció laboral

La directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de PIMEC, Sílvia Miró, destaca la necessitat d’estrènyer la col·laboració entre centres de Formació Professional i empreses per tal d’incrementar les opcions d’inserció laboral dels joves i la seva qualificació. El model d’aprenentatge en el centre de treball és clau per contribuir a l’ajust entre les competències dels estudiants i les necessitats de les empreses.

No obstant l’abast de la Formació Professional Dual, la implicació de les micro i petites empreses és complicada i cal tenir en compte que, en el teixit productiu català, aquestes representen més del 95% del total.

Un informe publicat per l’Observatori de la PIMEC l’any 2016 posa de manifest el desajust entre la qualificació de la població activa i la demanda per part de les empreses. Aquest estudi s’ha complementat amb la publicació de dos informes més el 2017: el primer fa una anàlisi de casos amb empreses del sector industrial i constata que ens trobem davant d’un mercat que demana persones amb formació professional davant un dèficit d’oferta de treballadors amb formació en les especialitats necessàries. L’altre estudi recull algunes bones pràctiques en l’impuls de vies de col·laboració entre centres i empreses, per tal de donar resposta a la necessitat de lligar millor l’oferta formativa professional i la demanda del mercat de treball.

En conclusió, cal apostar per un sistema d’orientació professional integral i per una Formació Professional adequada a les necessitats del sistema productiu, a fi de facilitar la transició cap al món del treball i la plena integració de les persones. Cal abordar totes les variables que actualment dificulten la implantació d’aquests models a les empreses, juntament amb la dificultat d’assumir els costos inherents de la formació dels aprenents.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

“Els comerços locals poden competir amb els Amazons del mercat oferint una opció de lliurament que és fins i tot millor per als seus clients”

Next Story

L’aprenent del segle XXI

Latest from Competitivitat