Amb la publicació de les dades del mes d’abril del 2019, podem fer ja un seguiment exhaustiu de l’evolució de la negociació col·lectiva per tal de donar eines a empreses, gremis i patronals sectorials que els permetin afrontar amb les màximes garanties possibles la negociació col·lectiva.

Primerament, com a dada més destacable cal dir que la pujada salarial mitjana pactada en els convenis col·lectius registrats fins a l’abril del 2019 es va situar a Catalunya en el +2,21%, bastant per sobre de la xifra amb què es va tancar el mateix mes de l’any 2018 (+1,56%), segons dades provisionals del Ministeri d’Ocupació, i indiquen una acceleració important pel que fa als augments salarials contemplats en conveni.

Convenis col·lectius

L’augment de convenis signats també ha estat significatiu a nivell percentual amb 2.431 convenis, enfront dels 2.148 de l’any passat en aquestes dates (+13,17%), entre els quals, com és habitual, predominen els d’empresa: 1.825 convenis d’empresa registrats i 606 d’àmbit superior.

Jornada laboral

Es pot observar una variació mínima pel que fa a la jornada mitjana pactada en conveni, que se situa en 1.760,01 hores anuals per treballador, que suposen un descens mínim enfront de les 1.764,08 hores negociades a l’abril del 2018 (-0,23%).

Inaplicacions de convenis

Cal tenir en compte que aquesta dada no ha millorat respecte de l’any anterior, ans al contrari; s’han registrat 464 inaplicacions en aquests quatre primers mesos, que afecten un total de 8.427 persones treballadores enfront de les 403 inaplicacions corresponents al mateix període de l’any 2018 (un +15,13% respecte al mateix període de l’any anterior, pel que fa als convenis, i un +4,82% pel que fa a les persones treballadores).

Aquesta dada ha de seguir sent motiu d’anàlisi pels negociadors de convenis de sector, per tal de trobar mecanismes àgils que permetin l’adaptació de totes les empreses a les condicions pactades sense haver de recórrer als despenjaments, especialment les micro, petites i mitjanes empreses, que són, amb diferència, les més afectades per aquest procediment, atès que de l’anàlisi de les dades podem inferir que el 91% dels procediments són incoats per pimes.