Novetats legislatives de la UE: Directiva sobre conciliació laboral i familiar

Tant els eurodiputats com el Consell de la Unió Europea s’afanyen a arribar acords per poder acabar la legislatura amb el màxim de decisions preses, encara que a vegades resultin en acords de mínims. En les darreres setmanes s’han produït acords importants en l’àmbit socio-laboral.

Un dels nous textos legislatius és la directiva que regula la Conciliació laboral i familiar.
Aquesta normativa té com a objectiu aconseguir una més alta convergència arreu de la UE en quant als diferents períodes dels permisos de maternitat, paternitat i parentals. Aquesta legislació implementa un dels principis de ‘conciliació laboral i familiar’, aprovat per les institucions europees el 2017.

En la UE, les dones estan menys representades en el mercat laboral que els homes. El percentatge d’ocupació de les dones és un 11´5% més baix que el dels homes, només el 57´4% de les dones treballen el 100%, comparat al 75´5% dels homes. La nova directiva vol ajudar a homes i dones a no haver d’escollir entre les seves carreres professionals i la seva vida familiar.

Des del moment que la Comissió Europea va presentar aquesta proposta de llei, SME United amb el suport de les patronals membre, entre elles PIMEC, va contactar amb els eurodiputats responsables per tal que el text legislatiu tingués en compte la realitat de la micro, petita i mitjana empresa.

Gràcies a les nombroses accions de lobby de la patronal, el text aprovat reconeix la manca de recursos humans i financers de les pimes i demana als governs que no imposin traves administratives, legals, ni financeres a aquestes empreses. També demana als governs que ofereixin consell a les pimes per tal d´ajudar-les a complir amb la nova legislació.

Tot i la forta campanya dels sindicats i altres organitzacions europees, SME United va aconseguir rebaixar el límit màxim d’edat del fill/a fins el qual les persones treballadores poden demanar el permís parental i condicions de treball flexible. El límit va passar dels 12 anys, que demanaven el Parlament Europeu i la Comissió Europea, als 8 anys que reclamava SME United.

Els Estats membres tenen tres anys per transposar la directiva a la legislació nacional. En aquest sentit, PIMEC, fent ús del seu estatut d´agent social a Catalunya, treballarà per arribar a acords que permetin a les persones treballadores conciliar la seva vida professional i laboral i, alhora, que no posin en perill l’organització del treball en el sí de l’empresa o una càrrega de treball desproporcionada per a l’empresari.

Normativa europea actual Nova normativa europea
Permís de paternitat No existeixen estàndards mínims a nivell europeu Els pares que treballen tindran dret a almenys 10 dies de permís de paternitat en el moment del naixement i serà remunerat al nivell de la baixa per malaltia.
Permís parental

 

 

Dret a 4 mesos, dels quals 1 mes no es pot transferir entre els pares. No hi ha regles europees sobre la remuneració d´aquest permís. Es conserva el permís individual de 4 mesos, dels quals 2 mesos no es poden transferir entre els progenitors, els quals poden escollir optar per aquest permís en diferents formes.

 

Els dos mesos no transferibles seran remunerats al nivell que es decideixi en cada país.

 

Els progenitors poden demanar aquest permís com a màxim fins als 8 anys d’edat dels fills.

Permís pels cuidadors de familiars per raons mèdiques. No existeixen regles mínimes europees per als cuidadors, excepte en cas de força major. Totes les persones cuidadores tindran dret a 5 dies laborals per any.
Flexibilitat El dret a demanar condicions de treball flexible a l’incorporar-se d’un permís parental. Dret de tots els treballadors a demanar treball a temps parcial. Dret de les persones treballadores a demanar fins als 8 anys d’edat del fill/a condicions de treball flexibles:

– Reducció de la jornada

– Jornada flexible

– Flexibilitat pel que fa al lloc on s’efectua el treball

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El concurs de persona física: una segona oportunitat real

Next Story

El cicle del procés comercial en quatre passos

Latest from Competitivitat