Què has de saber de la recent publicació de la revisió de la Directiva sobre els comitès d’empresa europeus?

Si ets una empresa que compta amb més de 1000 persones treballadores i operes almenys a dos països de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), t’interessa saber que el passat dimecres 24 de gener va tenir lloc la publicació d’una revisió de la Directiva sobre els comitès d’empresa europeus.

Entenem per comitès d’empresa europeus (CEE) aquells òrgans d’informació i consulta en l’empresa que garanteixen la participació de les persones treballadores en decisions relacionades amb qüestions transnacionals.

En aquest sentit, la revisió que s’ha dut a terme per part de la Comissió Europea persegueix fonamentalment l’objectiu d’intensificar i impulsar el diàleg social a la Unió Europea, així com afavorir l’execució de les funcions dels CEE.

Entre altres qüestions, les modificacions proposades per la recentment publicada revisió es reflecteixen en els eixos que a continuació es detallen.

En primer lloc, aspira a assegurar els mateixos drets per a les persones treballadores d’empreses multinacionals que operen a la UE/EEE en la sol·licitud de creació d’un nou comitè d’empresa europeu, respecte a les empreses que sols operen en l’àmbit nacional.

Concretament, s’eliminen les exempcions de la Directiva actual, fet que resulta quantitativament en l’obertura de la possibilitat de 5,4 milions de persones treballadores de 320 empreses multinacionals amb acords preexistents a sol·licitar la creació d’un CEE.

Per altra banda, s’aclareix la definició d’assumptes transnacionals per evitar solapaments amb els organismes nacionals, ja que l’ambigüitat en l’ús d’aquest terme ha vingut generant incerteses a l’hora de l’aplicació i interpretació de la normativa.

En referència a la presa de decisions, les empreses hauran d’emetre una resposta raonada a l’opinió dels membres dels CEE abans d’adoptar una decisió que afecti assumptes transnacionals.

També serà responsabilitat de la direcció de l’empresa el fet de proporcionar justificacions sempre que s’al·legui la confidencialitat com a raó per a restringir l’intercanvi d’informació o per a no revelar informació sobre assumptes transnacionals.

A escala tècnica, caldrà que els acords dels CEE especifiquin els recursos financers i materials assignats, per exemple, pel que fa a experts, costos jurídics i formació.

Pel que fa a la igualtat, s’insta a reforçar l’equilibri entre homes i dones en els òrgans especials de negociació que es conformen quan es negocia un acord de CEE.

Finalment, cal destacar el deure dels estats membres de notificar a la Comissió la manera com els CEE poden interposar recursos judicials i, si és el cas, administratius.

Per la seva banda, els estats membres també estan obligats a establir sancions efectives, dissuasives i proporcionades per a fer complir la Directiva.

Així, caldrà revisar com estem aplicant les esmentades clàusules a les nostres empreses i quins efectes té la modificació en la normativa nacional per tal de fer-ne una aplicació adequada.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Cuidar de la salut física i emocional, un repte i una prioritat per a les persones autònomes

Next Story

Soc empresari

Latest from Consells empresarials