Qui i quan estem obligats a estar d’alta en el RETA?

La Llei General de Seguretat Social imposa la obligació d’inclusió en el camp d’aplicació del RETA a aquells que realitzin activitat econòmica o professional a títol lucratiu de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’altra persona. Veiem així una equivalència entre el que és treball autònom i la obligació d’estar d’alta en el RETA.

La Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom fa a la Subcomissió d’Estudi del Règim Especial del Treball Autònom (RETA) del Congrés tres demandes expresses que veurem a continuació:

  1. Definir el concepte d’habitualitat
  2. Determinar els diferents elements per a permetre la implantació d’un sistema de cotització a temps parcial
  3. Els elements possibilitaran combinar el treball autònom a temps parcial amb la pensió de jubilació també a temps parcial

1. Definim “Habitualitat”

El treball autònom es defineix com un treball que es realitza de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció d’altra persona

De tots els requisits que defineixen l’autònom i l’obligació de cotitzar en el RETA, el que és de difícil determinació i comprovació és l’habitualitat. “Habitual” és una “conducta repetida i constant en el temps”, que en el marc del treball autònom és difícilment comprovable, ja que l’autònom és qui exerceix el control.

 

 

I és aquesta dificultat de determinació la que condueix a situacions en que es pot arribar a exigir una alta en el RETA o denegar la baixa en aquest sistema quan hi ha un cessament d’activitat parcial, a més de poder conduir a situacions en que una activitat econòmica no és viable pel simple fet de requerir l’alta en el RETA.

Actualment no hi ha una definició legal d’aquest concepte, sinó que s’utilitza la jurisprudència del Tribunal Suprem, que empra el valor “ingressos” per diferenciar què és i què no és habitual

Així, es considera habitual el treball que proporciona ingressos superiors al SMI anual, de fàcil còmput i verificació. La jurisprudència considera que la remuneració sol guardar relació amb el temps de treball invertit. Malgrat això, molts casos en que aquest criteri és insuficient per determinar l’habitualitat, ja que a la fi, l’habitual té un caràcter essencialment temporal.

2. Cotització a temps parcial

La cotització a temps parcial és una de les mesures que el treball autònom espera que sigui una realitat. L’Estatut del Treballador Autònom ja té prevista aquesta possibilitat, introduïda per una llei de 2011 per entrar en vigor l’1 de gener de 2013, i que ha estat suspesa de forma sistemàtica (la suspensió actual és fins a 1 de gener de 2019). Les suspensions estan motivades en la manca de sistema de cotitzacions a temps parcial adaptat als autònoms i les seves característiques, que és el que motiva l’encàrrec a la comissió.

3. Combinar el treball autònom amb altres activitats

Per remarcar la importància de la qüestió, la cotització a temps parcial tindrà una gran incidència en els supòsits de pluriactivitat, sobretot quan es d’iniciar l’activitat com a autònom mantenint el treball per compte d’un altre, facilitant les transformacions i canvis professionals, l’emprenedoria i convertir petites idees en negocis. Es podrà garantir així la conciliació entre el treball i la vida familiar de l’autònom, entre d’altres avantatges que ofereix.

Si la cotització a temps parcial és una de les mesures més esperades per el treball autònom, la jubilació a temps parcial és una possibilitat correlativa

Seguir en actiu i cobrar la pensió: Una gran millora per als autònoms

Aquest sistema haurà d’abordar mesures com la possibilitat de celebrar contractes de relleu, amb la conseqüent dificultat d’adaptar aquests contractes, essencialment laborals, a una realitat mixta a més d’altres mesures adequades per garantir la pervivència de l’activitat econòmica.

Altres qüestions a abordar

Quins seran els estàndards marcats per la reducció de jornada, l’aplicació de beneficis propis a les cotitzacions en la jubilació a temps parcial i les revaloritzacions de les cotitzacions, són altres qüestions a abordar, a més de múltiples que puguin sorgir, ja que es tracta d’aconseguir un alt grau d’equitat entre el Règim General i el Règim Especial de la Seguretat Social

Les primeres mesures expresses encarregades a la Subcomissió d’Estudi del RETA són d’importància cabdal per als treballadors autònoms, encara que no poden ser les úniques que es tractin.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Un nou impuls a la formació professional dels autònoms

Next Story

4 claus per crear un producte que enamori

Latest from Panorama