Un nou impuls a la formació professional dels autònoms

Durant els propers dies s’aprovarà definitivament el text de la normativa que regularà el treball autònom, entrant doncs en vigor la Ley de Medidas Urgentes al Trabajo Autónomo, amb un paquet de noves mesures que preveiem tindran un impacte molt positiu.

“Mesures per millorar la formació professional per l’ocupació dels treballadors autònoms”

En aquest post, parlarem d’una de les mesures de les que menys s’ha vingut parlant en els mitjans de comunicació, malgrat és una de les que poden aportar un important impuls en la competitivitat de les persones treballadores en règim d’autònoms. En concret, parlem del nou article 13 que introduirà la llei, amb “mesures per millorar la formació professional per l’ocupació dels treballadors autònoms

Aquest article preveu el disseny d’una oferta formativa per als treballadors autònoms, com a resultat d’una detecció de les necessitats de qualificació, i per tant, adaptada a aquest col·lectiu i orientada a la millora de la seva competitivitat.

Aprovat el Real Decret 694/2017 de desplegament de la Llei 30/2015, que regula el Sistema de FP per a l’ocupació en l’àmbit laboral

Precisament, quatre dies després de l’aprovació d’aquesta proposició de llei, que inclourà el impuls de la formació per autònoms, s’aprovava també el Real Decret 694/2017 de desplegament de la Llei 30/2015, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, i que ja reconeixia el dret a l’accés a la formació dels treballadors autònoms, en igualtat als que ho són per compte aliè.

És en el seu article 5 on introdueix als autònoms en el disseny de l’escenari plurianual de la formació, que serà el que actuarà com a marc de planificació estratègica de tot el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Amb aquests canvis es garanteix doncs que la formació serà programada, tenint en compte que els autònoms tenen unes necessitats de formació específiques, i s’ajustarà a aquestes, atenent a les seves particularitats, i impulsant doncs la participació d’aquest col·lectiu en la formació professional.

https://www.pimealdia.org/ofereix-la-fp-una-formacio-adequada-als-requeriments-del-mercat-de-treball/

Aquest serà un pas endavant en el camí per abordar de manera eficaç els desajustos en les qualificacions d’oferta i demanada del mercat de treball, millorant així la competitivitat i la qualitat professional del nostre teixit empresarial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Telefonia IP en el núvol: descobreix els seus avantatges i beneficis

Next Story

Qui i quan estem obligats a estar d’alta en el RETA?

Latest from Competitivitat