Sense salut no hi ha feina

Hi ha pocs estudis que analitzin amb profunditat l’estat de salut dels professionals autònoms respecte al conjunt de la població. De fet, l’Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2022-2027 del Govern de l’Estat estableix que cal millorar la informació sobre les necessitats del treballador autònom, incloent-hi aspectes com ara la salut.

Tot i això, sí que hi ha documents i treballs que realitzen una aproximació a diferents aspectes relacionats amb la salut dels autònoms. El Ministeri de Treball i Economia Social, per exemple, ha publicat el document Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas, que indica que hi ha evidència de la relació entre el treball autònom i la salut mental, i que hi pot haver associacions entre el treball per compte propi i l’estrès, la depressió o l’ansietat.

L’Organització Mundial de la Salut i l’Organització Internacional del Treball, de la seva banda, relacionen els problemes de salut cardiovasculars i les jornades llargues de treball, que en els últims anys s’han vist incrementades per fenòmens com el teletreball, l’augment de les feines flexibles o el treball autònom.

Un article publicat per investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat de Granada, seleccionat per la Fundació la Caixa, assenyala que la feina temporal i, sobretot, l’autoocupació redueixen el benestar dels treballadors. Segons aquest estudi, els treballadors temporals i autònoms tenen uns nivells de salut un 37% més baixos que els dels assalariats permanents. La salut és l’àmbit del benestar on la reducció és més notable.

Segons l’Associació Espanyola contra el Càncer, la malaltia oncològica deixa cada any a Espanya 25.000 persones en risc d’exclusió. Aquest risc d’exclusió afecta fonamentalment tres col·lectius: els autònoms, els aturats i els treballadors amb ingressos baixos. D’acord amb l’estudi de l’AECC, l’any 2022 es van detectar 13.015 casos de càncer en autònoms.

Sense caure en l’alarmisme, totes aquestes dades ens han de fer pensar en la necessitat de posar el focus en la salut dels autònoms, amb més coneixement, i, sobretot, amb una major atenció.

L’escassa disponibilitat de temps per acudir als centres de salut, l’elevada càrrega de treball o l’excés de responsabilitat en una sola persona, especialment en el cas d’autònoms que treballen sols, poden ser factors que acabin tenint conseqüències sobre la salut d’aquestes persones. Per aquest motiu, cal que els professionals de la salut i les institucions d’aquest àmbit en tinguem especial cura.

La xarxa d’oficines de farmàcia es caracteritza per la seva proximitat, accessibilitat i capil·laritat per tot el territori. Aquests atributs ens situen en una posició favorable per donar resposta a les necessitats d’aquests professionals. Per això, des de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya, en col·laboració amb Autònoms PIMEC, estem treballant per dissenyar estratègies que ens permetin ajudar els autònoms a tenir cura de la seva salut i donar una primera resposta a les seves necessitats.

Perquè la salut és el primer, i sense salut no hi ha feina.

 

Autores:

Eva Boscasa
Farmacèutica i membre de la Junta Directiva de l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB)

Núria Escarrer
Farmacèutica i membre de la Junta Directiva de l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB)

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La salut més enllà de les persones

Next Story

Prevenció, salut i autònoms

Latest from Panorama