Quines mesures poden aplicar les pimes per estalviar aigua?

En plena situació d’emergència per sequera, utilitzar l’aigua de la manera més eficient possible s’ha convertit en un exercici obligat per a les empreses.

Per tal de fer-ne un ús eficient, el primer que caldria fer és analitzar quins són els punts  de l’empresa on es consumeix aigua.

Aquest exercici serà més senzill o més complicat, en funció de la complexitat de l’empresa i la seva dimensió, però en qualsevol cas, es parteix de la mateixa premissa (cal mesurar per obtenir dades i poder prendre decisions).

Per mesurar cal posar comptadors en els punts de consum identificats, perquè enregistrin les dades.

Un cop tenim dades segmentades dels punts de consum de l’empresa, podem comparar-les amb el que seria un consum estàndard per detectar desviacions.

Aquestes desviacions ens indicaran allà on cal posar mesures de reducció de consum.

Les mesures de reducció poden ser transversals o específiques en funció de l’activitat i el sector.

Per activitats de comerç, serveis i persones autònomes, probablement allà on més podran incidir és en el consum d’aigua sanitària i de neteja.

Les activitats més industrials hauran de tenir en compte el consum d’aigua de procés, si hi ha sistemes de refrigeració, i la neteja, entre d’altres.

Com més assimilable a domèstica sigui l’activitat, les mesures a aplicar tendiran a consistir a implantar productes i sistemes que afavoreixin l’estalvi d’aigua. Una manera de trobar quins són aquests productes i sistemes pot ser, entre d’altres, valorar els que estan certificats amb el Distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat Productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua

Com més industrial sigui l’empresa, les mesures a aplicar s’amplien i cobren importància la recirculació de l’aigua, la depuració i posterior reaprofitament, els automatismes, l’emmagatzematge, la sensorització, i en definitiva, l’aplicació de la tecnologia. En aquest sentit, és bo buscar l’assessorament tècnic d’empreses de tecnologia i enginyeria expertes en l’aplicació d’aquests sistemes en la indústria.

Un dels instruments existents per evitar haver d’aplicar les restriccions derivades de la situació d’emergència (25% per ús industrial) és presentar un Pla d’Estalvi d’Aigua. Aquest pla ha de recollir totes les mesures que l’empresa ha adoptat per demostrar que ja fa un ús eficient de l’aigua. Per tant, com més mesures de les esmentades anteriorment es puguin aplicar, millor resultat donarà el Pla d’Estalvi i l’empresa tindrà més probabilitats de no haver d’aplicar les restriccions en la seva totalitat.

Per ajudar en la inversió que requereixen algunes d’aquestes mesures cal estar pendent de l’existència de línies d’ajut. Cal recordar que la major part dels ajuts atorguen més puntuació a projectes que incorporin una capa de sostenibilitat. De la mateixa manera, en l’àmbit del finançament bancari, cada cop les entitats bancàries faciliten més el finançament a projectes que es puguin vincular amb la sostenibilitat, per davant d’aquells que no, en l’aplicació del concepte de la taxonomia, que impulsa la UE.

En aquest cercador s’hi poden trobar totes les línies d’ajuts vigents: El cercador exclusiu per a empreses sòcies de PIMEC d’ofertes públiques de contractació, ajuts i subvencions.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

10 consells per reduir els riscos de rebre un ciberatac

Next Story

Dones i ocupacions STEM

Latest from Consells empresarials