Registrar la jornada amb dades biomètriques?

Des de maig de 2019 és obligatori registrar la jornada laboral i, des de llavors, han aparegut múltiples solucions per a fer-ho. Una de les més esteses consisteix a utilitzar l’empremta dactilar per a deixar constància de les hores de treball realitzat.

Doncs bé, no és una pràctica que respecti la normativa de protecció de dades, ja que el RGPD limita, entre altres, el tractament de dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, creences religioses, així com les dades biomètriques i genètiques. Això respon al fet que el perjudici que pot suposar una incidència o fuita d’informació comportaria un perjudici molt greu a les persones afectades. Fins i tot, en el futur, amb el desenvolupament continu de tecnologies que utilitzaran dades biomètriques, les conseqüències encara són impredictibles.

En conseqüència, el responsable del tractament haurà de valorar si existeix un altre sistema menys intrusiu amb el qual aconseguir la mateixa finalitat. Per exemple, estaria justificat en un laboratori d’alta seguretat biològica, però no en una empresa que es dedica a la
transformació del metall.

Què podem fer si ja hem implementat un sistema de reconeixement biomètric
per a registrar la jornada en la nostra empresa?

1) Substituir el sistema de fitxatge per la marcació d’un codi o tecnologia contactless o, en els registres a distància, fer servir un sistema des d’un mòbil o web sense utilitzar dades biomètriques.

2) Sol·licitar el consentiment al personal, però només serà vàlid si es compleixen aquestes dues condicions: la primera, haver realitzat prèviament una Avaluació d’Impacte de Privacitat (EIPD) i, la segona, oferir un sistema alternatiu a l’ús de dades biomètriques. En cas contrari, el consentiment no es considerarà lliure.

Per concloure, hem de comentar que l’ús de dades biomètriques per al registre de jornada i l’accés a les instal·lacions d’una entitat ha de respectar les mateixes prescripcions de protecció de dades. Encara que l’ús de dades biomètriques en algun cas estaria justificat, sempre implicarà que el sistema d’informació de l’empresa hagi d’incrementar la seva seguretat, ja que el seu risc així ho comportarà en tractar dades de categories especials com són els biomètrics.

Per a més informació, contacta amb el departament jurídic de PIMEC. 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Pensem primer en petit

Next Story

El burnout de la persona empresària

Latest from Consells empresarials