El registre salarial com a eina contra la bretxa de sous

El 8 de març celebrem el dia de les dones i una de les reivindicacions històriques del nostre sexe és la igualtat salarial davant alguns casos de bretxa entre els sous dels homes i de les dones que desenvolupen les mateixes funcions dins d’una empresa, però que reben diferents retribucions.

El Reial Decret  6/2019, d’1 de març, d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, va introduir l’obligació de dur un registre de valors mitjans dels salaris, dels complements salarials i de les percepcions extrasalarials, disgregat per sexes i distribuït per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor per a totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores de cada plantilla o del percentatge de dones i homes que la componen.

Tenint en compte que el registre salarial és un registre quantitatiu, no nominatiu, a les empreses de més de 50 persones treballadores hi haurà una presumpció de discriminació quan hi hagi una diferència del conjunt de la massa salarial mitjana d’un 25% o més, diferència que s’haurà de justificar.

Cal destacar que les persones treballadores tenen dret a accedir al registre salarial de la seva empresa a través de la representació legal de les persones treballadores. Per això, és recomanable que les empreses actualitzin aquest registre de forma anual i quan es produeixin canvis significatius en l’estructura retributiva.

L’objectiu final d’aquest registre salarial ha de ser reduir les diferències de gènere en la retribució, incorporant sistemes per compartir, de manera transparent, l’estat de la qüestió a les empreses i organitzacions. D’aquesta manera, podem dir que el registre salarial és una oportunitat per impulsar un debat intern a les empreses i organitzacions sobre les raons que originen les bretxes salarials entre dones i homes, i promoure iniciatives per reduir-la.

Una nova eina de registre salarial

L’eina de registre salarial confeccionada per la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ofereix a empreses i organitzacions un recurs útil, pràctic i de fàcil ús que permet donar compliment a  l’esmentat Reial decret-llei i, alhora, avançar cap a un model de treball lliure de discriminacions, directes o indirectes, per raó de sexe.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La formació i la seva influència en l’ocupació

Next Story

L’apoderament femení: l’objectiu de no perdre cap oportunitat, ni laboral ni personal

Latest from Panorama