El repte de l’empresa familiar en la captació del talent per a la innovació

Les empreses familiars espanyoles confien en la fortalesa econòmica de les seves companyies a 12 mesos. Amb un escenari polític, comercial i regulador marcat durant aquest últim any per la incertesa, tant al mercat laboral com en l’europeu, més del 70% de les empreses han expressat que tenen confiança o molta confiança en els seus negocis.

En concret, les nostres empreses mantenen millors resultats en termes de facturació, seguides per Itàlia i França, segons el Setè Baròmetre de l’Empresa Familiar que elabora la consultora KPMG. Més del 60% de les empreses familiars han contractat nou personal, i superen la contractació de l’any anterior. Per altra banda, només el 8% admet haver reduït la seva plantilla i el 25% l’ha mantingut; clarament, la incorporació de personal és una de les dades més rellevants que indiquen que l’evolució d’aquestes empreses és molt favorable.

La bona tendència d’aquest col·lectiu es correspon amb la bona evolució de l’economia, l’estabilitat i el creixement en termes macroeconòmics, tant a Europa com al nostre territori. L’impuls de la inversió i, com s’ha comentat en articles anteriors, la incorporació de la innovació a l’estratègia de les empreses, han modificat els objectius de les empreses familiars, que es fixen més en la qualitat que en el volum de les seves inversions.

Els comptes de resultats van millorar en l’exercici anterior, tal com comentem en el nostre blog, i han continuat amb la mateixa tendència durant aquest període. Però malgrat l’optimisme generalitzat, les empreses familiars s’enfronten també a un entorn complex que no està exempt de reptes.

Les tres principals preocupacions segueixen centrant-se en la major competència internacional (sobretot la procedent de la Xina i de països amb costos laborals més baixos), seguida de la competència per la contractació de personal qualificat o la disminució de la rendibilitat o dels marges.

La gran dificultat amb què es troben aquests empresaris radica en el reclutament de perfils professionals. En aquest aspecte, la preocupació és permanent. La urgència d’escometre processos de transformació digital i tecnològica està forçant una guerra en la captació del talent, en la qual tant empreses familiars com no familiars hi estan immerses.

El perfil de les persones que han de dur a terme la tasca de transformació digital és tan específic que alenteix el procés en si de canvi. Per aquest motiu les inversions en innovació poden veure’s afectades pel fet de no tenir en plantilla el personal adequadament format i preparat. Si volem ser un mercat altament competitiu haurem de formar, preparar i vehicular el talent cap a les nostres empreses abans que uns altres se n’apropiïn.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Estem complint el nou RGPD?

Next Story

Els jutges no haurien de decidir qui paga els impostos

Latest from Competitivitat