Saps què és el sistema de registre d’exportadors (REX)?

El Sistema de Registre d’Exportadors (REX) és un nou sistema de certificació de l’origen preferencial dels productes de la Unió Europea. Aquest sistema substituirà a l’actual, que es basa en certificats d’origen emesos per les autoritats governamentals. En l’actualitat, el sistema REX ja s’utilitza en l’acord comercial entre la Unió Europea i Regne Unit (2021), també amb el Japó (2019) i amb el Canadà (2017).

Aquest sistema es basa en un principi d’autocertificació per part dels operadors econòmics que s’encarreguen d’emetre les “declaracions sobre l’origen”. No afecta a les normes que determinen l’origen de les mercaderies, només influeix sobre el mètode emprat per certificar el caràcter originari de les mercaderies. Gràcies a aquest canvi de metodologia, se simplificaran els tràmits administratius i es reduirà la carregà burocràtica.

Per poder gaudir dels beneficis que això comporta s’han de complir amb una sèrie de requisits. Si es compleixen, l’empresa exportadora formarà part d’una base de dades gestionada per les autoritats competents del país. Quan es disposi d’un número REX (35 caràcters), l’exportador el podrà fer servir per a totes aquelles exportacions amb règim preferencial, sempre que el sistema de certificació d’origen aplicat sigui el REX.

Els certificats d’origen són documents essencials per declarar correctament la procedència dels béns en el comerç internacional. Per aquest motiu, el Sistema REX suposa un pas endavant per reduir costos en temps i recursos, i alhora garantir condicions preferencials en acords comercials entre d’altres aspectes. A continuació, us presentem alguns dels més importants:

  • Acords comercials preferencials: Per poder gaudir de condicions preferencials gràcies a convenis bilaterals o multilaterals cal proporcionar un certificat d’origen que mostri que els béns es qualifiquen per a aquests avantatges.
  • Requisits legals i duaners: Alguns països, per tal de determinar l’aplicació d’aranzels o impostos, requereixen que els béns importats estiguin acompanyats de certificats d’origen.
  • Transparència i traçabilitat: La possibilitat de poder rastrejar l’origen i la cadena de subministrament de transaccions comercials internacionals és facilitada pels certificats d’origen.
  • Protecció contra el frau: Els certificats d’origen ajuden a prevenir el frau en el comerç internacional. En verificar l’autenticitat de l’origen dels béns, s’evita que els productes siguin re-etiquetats o falsificats per aprofitar avantatges il·legítims.
  • Negociació de contractes: En alguns casos, els compradors i els venedors poden acordar certes condicions en funció del país d’origen dels productes. Els certificats d’origen serveixen com a prova documental en la negociació.
  • Confiança de clients/consumidors: Aquestes dues figures normalment mostren interès a identificar l’origen dels productes que adquireixen o consumeixen. Els certificats d’origen contribueixen a verificar aquest aspecte i a generar confiança.

Les sol·licituds per obtenir el número REX es poden presentar a través de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT). Entre d’altres dades, es demana si l’exportador és comerciant, productor o ambdues coses, i una llista indicativa dels productes té previst exportar.

En el següent enllaç es pot trobar una guia elaborada per l’Agència Tributària on s’especifica tots els passos a seguir.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què és un Pla de Diversitat i com pot ajudar la teva empresa?

Next Story

Les empreses poden optar a subvencions per a la promoció del català

Latest from Consells empresarials