Què és un Pla de Diversitat i com pot ajudar la teva empresa?

El Pla de Diversitat és un conjunt de mesures destinades a garantir la inclusió i la igualtat d’oportunitats de les persones en les empreses. Va més enllà de la no-discriminació per raó de gènere i agrupa tots els col·lectius vulnerables: persones en risc d’exclusió, col·lectiu LGTBIQ+, majors de 45 anys, persones migrants.

L’objectiu és que l’empresa implementi accions que facilitin i garanteixin els mateixos drets de manera que quedin recollits en les seves polítiques de gestió de persones. Incideix directament en la gestió dels processos de selecció de personal, en l’acompanyament durant els primers dies de la incorporació, en les polítiques salarials i transversalment en la comunicació interna i l’ambient laboral.

Per tal de visibilitzar el pla serà fonamental realitzar formacions internes per generar un entorn divers que repercuteixi en tota l’organització. D’altra banda, la direcció general ha d’impulsar les polítiques que es defineixin respecte a la diversitat i estar compromesa més enllà del compliment normatiu, com és el cas dels Plans d’Igualtat.

Les raons clau per a la gestió de la diversitat:

 • Igualtat d’oportunitats de creixement professional, participació oberta en les promocions internes i en l’assumpció de càrrecs directius.
 • Normalització de la llibertat sexual i la visibilitat del col·lectiu LGTBIQ+ a l’empresa.
 • Acompanyament des de l’empresa en els processos de transició a persones TRANS per evitar l’abandonament del lloc de treball. Les persones TRANS tradicionalment han deixat de treballar durant la seva transició, la qual cosa n’ha dificultat la reincorporació al mercat de treball.
 • Donar oportunitats a les persones migrades independentment dels seus països d’origen, obrir-nos a l’exterior.
 • Impulsar la contractació del talent sènior, la qual cosa permetrà disposar de bagatge i experiència a la vegada que incrementarà la professionalització.
 • Seleccionar les persones segons les competències que requereix el lloc de treball i evitar així els estigmes i prejudicis. En aquesta línia serà imprescindible formar les persones que realitzen entrevistes de selecció.

Avantatges d’un Pla de Diversitat:

 • Disposar d’una plantilla diversa enriqueix l’organització, genera entorns creatius i innovadors i afavoreix la productivitat.
 • Reforça la imatge de l’empresa i la seva cultura, integrant valors com el respecte i la igualtat.
 • Ajuda a incrementar la motivació i el compromís de les persones i el seu sentiment de pertinença.
 • Millora l’ambient de treball, les relacions interpersonals, la comunicació oberta i transparent.
 • Permet atraure i fidelitzar el talent, i posa en valor les diferències com a fortaleses, tot integrant les diferències culturals.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Violència contra nenes i dones: #SeAcabó

Next Story

Saps què és el sistema de registre d’exportadors (REX)?

Latest from Consells empresarials