Saps què és un Pla Lingüístic i com pot ajudar la teva empresa?

Un Pla Lingüístic d’empresa és un document que recull els objectius, les mesures i les accions definides i planificades amb l’objectiu de fomentar l’ús d’una llengua en l’entorn laboral i oferir productes i la prestació de serveis. El pla s’ha d’elaborar a partir d’una anàlisi de la situació de la llengua i de les necessitats identificades en aquest àmbit.

Disposar d’un Pla Lingüístic pot ajudar al creixement d’una empresa en diferents aspectes. D’una banda, amb l’elaboració d’aquest document es garanteix que la comunicació interna i externa de l’empresa sigui clara i efectiva i, alhora, enriqueix el seu entorn en permetre una comunicació més rica i una millor comprensió entre els membres de l’equip. Un altre benefici de tenir un pla lingüístic empresarial és la construcció d’una imatge corporativa positiva i poder mostrar-se com una empresa que respecta i assumeix la riquesa de la llengua i la cultura. A més, la implementació d’un pla lingüístic pot ser fonamental per adaptar-se al mercat local i així establir relacions més fortes amb clients i proveïdors.

Un Pla Lingüístic empresarial recull totes les accions que tenen per objectiu fomentar l’ús d’una llengua en l’entorn laboral

D’altra banda, fomentar l’ús de la llengua a través d’un pla lingüístic pot ser una oportunitat per afavorir el desenvolupament de les habilitats lingüístiques del personal, contribuint d’aquesta manera a la seva formació i millora de les capacitats professionals. Així mateix, executar les accions de foment d’una llengua que s’emmarquin en el pla ajuda a la preservació i la promoció de la cultura, i posiciona una empresa com un element clau en el desenvolupament lingüístic i social del seu entorn.

En el cas de la llengua catalana, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya posa en marxa, al mes de febrer, una línia de subvencions per promoure actuacions específiques per fomentar el català en l’àmbit de l’empresa a Catalunya.

En les accions subvencionables s’hi inclou l’elaboració d’un Pla Lingüístic d’empresa i la posada en marxa d’accions que s’emmarquen en el Pla. Aquests ajuts també volen incentivar qualsevol acció de foment de la llengua catalana en els productes i serveis d’una empresa o també en les seves activitats laborals i en la documentació mercantil, laboral, de comunicació i màrqueting. No només se subvencionen aquestes accions, sinó també aquelles que s’adrecen al personal amb coneixements bàsics de català i que en facin augmentar l’ús interpersonal. El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 al 21 de febrer i tota la informació de la subvenció i el tràmit es troba en aquest enllaç.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

“El material més sostenible és el que ja existeix”

Next Story

La incongruència de retirar del mercat de treball les persones més grans de 45 anys

Latest from Consells empresarials