La solució extra-judicial de conflictes laborals a Catalunya és la mediació

Des de PIMEC fa temps que tenim clara l’aposta per la mediació com a via de solució extra-judicial de conflictes laborals. L’aposta de la patronal dels autònoms, les micro, les petites i les mitjanes empreses és en aquest sentit claríssima.

Entenem la mediació com a senyal de qualitat, seguretat i maduresa de la nostra societat, però sobretot del marc català de relacions laborals, en el que és una eina sòlida per a solucionar conflictes o mancances que en l’actualitat tenim, de manera efectiva, senzilla i àgil.

El nostre compromís amb el Tribunal Laboral de Catalunya

En aquest sentit, l’aposta per la mediació, ha estat una prioritat dels agents socials per tal de defensar el teixit econòmic català, com ho demostra el nostre compromís amb el Tribunal Laboral de Catalunya.

La mediació: una eina de present, per a un país de futur

Anàlisi estadístic del primer trimestre de 2017

Creiem interessant fer un petit anàlisi estadístic del que ha suposat el primer trimestre de 2017, pel que fa a la solució extra-judicial de conflictes laborals, centrada en l’activitat del Tribunal Laboral de Catalunya.

En aquest sentit, algunes de les qüestions més destacades (que podreu trobar amb més concreció en aquest enllaç: http://www.tribulab.cat/estadistiques/), han estat les següents:

  • S’han incrementat les conciliacions i mediacions en un +18,2% respecte al 2016, en el que està sent un impuls més que significatiu de l’activitat del Tribunal
  • Els sectors que més han fet ús del TLC, han estat el metall (amb un 29,29%), transports (13%), químiques (9,9%) i sanitat (9,9%), sectors de llarga tradició en el si del TLC i en els que els seus convenis, tenen una clàusula de remissió al TLC que limita de sobremanera la conflictivitat en aquests sectors
  • Per temàtiques, els conflictes relacionats amb el salari (34,24%), jornada/calendari (17%), drets sindicals (11,8%), incompliments del conveni col·lectiu (10,7%) i acomiadaments objectius (10,7%), han estat les causes principals d’incoació de procediments
  • Per mida d’empreses, aquelles que tenen menys de 50 treballadors (autònoms inclosos), suposen un 20,2% dels expedients. Les empreses de 50 a 100 treballadors un 27,27%. De 101 a 250 treballadors, un 18,18%, de 251 a 500 treballadors un 18,18% i de més de 500 un 17,17%, demostrant que la mediació laboral, es cada dia més coneguda i utilitzada per autònoms, micro i petites i mitjanes empreses
  • Han augmentat el nombre i percentatge d’acords respecte l’any 2016, arribant a un 52,16% dels procediments, gairebé doblant els resultats d’altres organismes de solució extra-judicials, que amb molts més mitjans, només assoleix un 25% d’acords
  • Finalment, destacar que en el que va d’any, s’han desconvocat 5 vagues, que equivalen a 16.918 hores de treball.

Download (PDF, 10.99MB)

La cerca de solucions consensuades és un capital col·lectiu al que no podem renunciar

Des de PIMEC, volem continuar impulsant la mediació, com a millor via per potenciar el marc català de relacions laborals i per a que cada dia esdevingui més una eina de present, en front d’un somni de futur, perquè el conflicte és inherent a la nostra societat, però la cerca de solucions consensuades és un capital col·lectiu al que no podem renunciar.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Evolució de la negociació col·lectiva març de 2017

Next Story

Fer diana a l’hora de comunicar

Latest from Panorama