Terminis de cobrament a la pime per sectors

El sector d’activitat que mostra uns terminis de cobrament més llargs és el de la construcció (134 dies de mitjana entre 2009 i 2014), seguit de la indústria (92 dies de mitjana) i dels serveis (77 dies de mitjana).

Pel que fa a les pimes del sector primari són les que tenen un termini de cobrament més curt (64 dies de mitjana entre 2009 i 2014). De la seva banda, entre 2009 i 2014, destaca la reducció dels terminis a la indústria (17 dies menys) i als serveis (5 dies menys), que contrasta amb la pràctica nul·la evolució en la construcció (1 dia mes). Finalment, al sector primari el termini de cobrament es redueix en 2 dies.

D’entre les branques d’activitat industrials les que observen el terminis de cobrament més llargs són aquestes:

  • indústries extractives no energètiques (130 dies de mitjana), que formen part de forma molt directe de la cadena de valor de la construcció,
  • energia, gas, aigua i reciclatge (108 dies de mitjana), i
  • indústria del paper i arts gràfiques (103 dies) (Taula 1).

Els subsectors que enregistren els períodes de cobrament més curts són els de la indústria alimentària (69 dies de mitjana) i el del material de transport (69 dies de mitjana).

Entre 2009 i 2014 totes les branques d’activitat industrials escurcen el termini de cobrament, llevat el de les indústries extractives no energètiques (4 dies més), i destaquen les reduccions en la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric (21 dies menys), en el cautxú, fusta i altres indústries (20 dies menys), en la indústria tèxtil, cuir i confecció (17 dies menys) i en la indústria del paer i arts gràfiques (15 dies menys).

De les branques d’activitat de serveis les que enregistren terminis de cobrament més llargs són els serveis financers, asseguradores i lloguers (110 dies de mitjana), altres serveis a les empreses (105 dies de mitjana) i transport i comunicacions (95 dies de mitjana).

Els subsectors de serveis amb períodes de cobrament més curts són l’hoteleria i restauració (34 dies de mitjana) i altres serveis a les persones (59 dies de mitjana).

Entre 2009 i 2014 totes les branques d’activitat de serveis escurcen el termini de cobrament, llevat dels serveis financers asseguradores i lloguers (26 dies més) i el transport i comunicacions (sense variació), tot destacant les reduccions en els altres serveis a les persones (7 dies menys), en el comerç i reparacions (6 dies menys) i en l’hoteleria i restauració (5 dies menys).

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Xarxes socials: tipus, ús i tendències

Next Story

Com afectarà el Brexit a les pimes catalanes?

Latest from Competitivitat