Analitza la teva empresa per aconseguir millores amb l’elaboració d’un DAFO

Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO). Aquests són els elements que les empreses han d’identificar i d’analitzar quan es troben en un procés de canvi o millora o, simplement, si volen conèixer què es pot fer millor i què s’ha de deixar d’aplicar o començar a fer.

Aquests elements es distingeixen entre positius i negatius i externs o interns:

DAFO Intern Extern
Positiu Fortaleses Oportunitats
Negatiu Debilitats Amenaces

  • Les fortaleses: Un dels passos més senzills en l’elaboració del DAFO és anomenar i analitzar les fortaleses internes de l’empresa. Tot allò que funciona bé i que, en comparació amb altres companyies del mateix sector, és millor. Totes les accions i mesures que donen bons resultats s’han de mantenir, intentar millorar i, fins i tot, potenciar.
  • Les debilitats: Es tracta d’identificar tots els punts febles o negatius de l’empresa a nivell intern. És a dir, fer un llistat de tot allò que funciona malament i intentar esbrinar-ne el motiu. Les qüestions que suposen debilitats per a l’empresa es poden millorar o, simplement, deixar de fer si no són necessàries. L’empresari ha de fer un exercici d’autocrítica per intentar identificar totes les debilitats de la seva companyia. Sovint és útil comparar-se amb la competència per detectar tot allò que es pot millorar.
  • Les oportunitats: Per conèixer les oportunitats cal fer un exercici d’anàlisi de l’entorn extern per intentar identificar tot allò que pot ser positiu i beneficiós per a l’empresa. Un cop fet, l’objectiu és atraure aquestes oportunitats per aprofitar-les i per treure’n el màxim rendiment.
  • Les amenaces: Són tots aquells factors externs a l’empresa que suposen un obstacle o un risc i que, per tant, cal evitar i allunyar-los per aconseguir que no tinguin cap tipus d’interferència en l’activitat que desenvolupa l’empresa.

L’elaboració d’un DAFO s’ha de fer amb temps i serà molt més complet si és una feina conjunta i en equip, ja que hi ha factors que poden tenir diferents punts de vista i d’altres que només poden detectar les persones que els coneixen perquè es dediquen a fer aquella tasca en concret.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Tot allò que has de saber del marcatge CE (Segona Part)

Next Story

Entrenar-se en el model DESC i el poder de la conversa

Latest from Competitivitat