Autoconsum elèctric i competència

La conveniència o no de l’autoconsum elèctric s’acostuma a enfocar des de diferents perspectives; l’estalvi que suposaria per al consumidor que en disposés, l’activitat que comportaria la instal·lació dels sistemes d’autoconsum i l’ocupació que això generaria, la dificultat tècnica que tindria el sistema a l’hora de gestionar la circulació de l’electricitat en doble sentit, la necessitat  de disposar d’una capacitat de generació de recolzament per a quan no fes sol…

No obstant, tinc la sensació que s’ha prestat poca atenció a la conveniència de l’autoconsum des del punt de vista de la defensa de la competència.

El sistema d’economia de mercat tendeix a ser més perfecte quan més competència hi hagi en l’oferta

En efecte, el sistema d’economia de mercat tendeix a ser més perfecte quan més competència hi hagi en l’oferta. En aquest sentit, l’Autoritat Catalana de la Competència ha publicat un informe adoptant aquest punt de vista sobre l’autoconsum i la seva regulació. Les conclusions de l’informe, amb algun comentari afegit, venen a dir el següent:

Una major implantació de l’autoconsum faria disminuir l’estructura oligopolística del mercat de generació d’electricitat, la qual cosa reduiria la influència sobre el preu dels productors.

  • L’autoconsum fa augmentar la competència i beneficia el consumidor en el sentit que augmenten les seves possibilitats d’elecció en l’aprovisionament elèctric.
  • Un sistema descentralitzat amb presència significativa de l’autoconsum milloria l’eficiència del sistema i tindria efectes beneficiosos en relació a les polítiques mediambientals i en relació a la dependència energètica.
  • L’actual regulació (RD 900/2015) carrega l’autoconsum elèctric amb el cost de mantenir la viabilitat del sistema amb el qual està competint. Això implica eliminar gran part dels avantatges que presenta aquesta opció, fins al punt que és probable que la mateixa ni tan sols acabi essent una realitat prou atractiva econòmicament com per penetrar amb prou profunditat en el mercat. És a dir, es redueixen les possibilitats que optar per autoproveïr-se d’energia resulti econòmicament viable; possibilitat que es troba en competència amb la de proveir-se a través de la xarxa tradicional.
  • Sembla que el RD 900/2015 no és prou respectuós amb els principis de necessitat, proporcionalitat i no discriminació ateses les restriccions a la competència que introdueix. A judici de l’ACCO, caldria trobar un entorn regulatori que permetés compaginar millor els diferents interessos generals en joc, a saber: el sosteniment del sistema elèctric i el desenvolupament de l’autoconsum d’energia. Així, la regulació hauria de fer recaure els costos del sistema a qui efectivament en fa ús –o almenys no carregar-los específicament a una opció que es constitueix com a alternativa al mateix -. Addicionalment caldria que la regulació contingués un mecanisme de compensació proporcional per a qui eventualment aboqui energia a la xarxa.

Podeu consultar l’informe sencer

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les eines de la comunicació estratègica

Next Story

Màrqueting visual. És una inversió la fotografia?

Latest from Competitivitat