Autònoms i microempreses protegits com a consumidors

Des de la modificació al Codi de Consum de Catalunya a l’any 2015, tant els autònoms com les microempreses són considerats, segons aquest Codi Català, consumidors.

Aquesta normativa millora la protecció dels empresaris que estiguin en el règim especial dels treballadors autònoms i de les microempreses, essent aquestes les que ocupen a menys de 10 treballadors i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.

Aquesta normativa millora la protecció dels empresaris que estiguin en el règim especial dels treballadors autònoms i de les microempreses

Però cal tenir present que aquesta consideració de consumidors només les tindran en les seves relacions amb les empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat, essent aquestes empreses aquelles que presten serveis de subministrament, transport, mitjans audiovisuals de radiodifusió i televisió, les de comunicacions, entre d’altres.

De manera que tant els autònoms com les microempreses tenen dret a rebre, d’aquestes empreses,  la mateixa informació i documentació que qualsevol altre consumidor al moment de la seva contractació del servei, si no que també poden assistir-se o adreçar-se als serveis posat a l’abast pels consumidors, com l’Agència Catalana del Consum, a través de la qual es poden fer tant consultes com reclamacions.

Així mateix, el Codi Català, també ha introduït una major protecció als consumidors, a l’establir que les empreses de serveis bàsics que hagin estat al menys denunciades en cent ocasions per consumidors es veuran obligatòriament inspeccionades per l’Agència Catalana de Consum.

L’origen d’aquestes inspeccions, a les empreses de serveis bàsics, es donarà quan els consumidors facin la corresponent reclamació al seu servei d’atenció al client i es comprovi que les mateixes no han estat degudament tramitades segons les obligacions d’atenció establertes per la normativa vigent en matèria de consum, i tenint com a resultat una sanció de 50€ per cada una de les reclamacions que hagin donat peu a la Inspecció.

Normatives com aquestes fan que les possibles problemàtiques, que puguin tenir tant els autònoms com les microempreses a la contractació de determinats serveis, sigui més ràpida i econòmica la seva resolució.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Una Contractació Pública Sostenible

Next Story

És possible que el 50% de l’energia elèctrica sigui d’origen renovable l’any 2030?

Latest from Panorama