Cimera Social tripartita: Els reptes comuns de la UE no es resoldran sense les PIMES

El 19 octubre va tenir lloc la Cimera Social tripartita (1) on els interlocutors socials europeus es van reunir amb els presidents del Consell Europeu i de la Comissió, així com amb la Troica de Caps d’Estat. El tema principal de la Cimera Social va ser: «Afrontar els reptes comuns d’Europa: generar creixement, crear ocupació i garantir l’equitat».

Durant la sessió els participants van intercanviar impressions sobre tres assumptes:

  • els principals desafiaments de cara a l’Estudi Prospectiu Anual sobre Creixement de 2017, en el context del Semestre Europeu
  • el paper fonamental dels interlocutors socials a l’hora de posar en pràctica la nova Agenda de Competències per a Europa
  • La integració dels refugiats en el mercat laboral

Una gran part de les discussions es van dedicar al full de ruta de Bratislava adoptat pels Caps d’Estats el 19 de setembre, aquest full diagnostica  l’estat actual de la UE  i emmarca la discussió sobre el futur comú de la UE.

Els reptes generals per superar segueixen sent el baix creixement i la manca d’inversions, l’alta taxa d’atur, l’ immigració i els nous desafiaments a causa de la digitalització així com les properes negociacions Brexit.

A la Cimera social tripartita va participar la Presidenta d’UEAPME, Ulrike Rabmer-Koller, qui va centrar la seva intervenció recordant que les PIMES, son la columna vertebral de l’economia, i només poden crear llocs de treball amb l’impuls de les inversions i unes condicions marc adequades per a fomentar la competitivitat.

Reptes de la Cimera Social tripartita per a superar

Va anunciar que segons indiquen els resultats de l’últim Baròmetre de la PIME elaborat per UEAPME i que compta amb la col·laboració de PIMEC, es mostra una recuperació de les PIMES malgrat les incerteses a causa del Brexit i s’apunta un cert optimisme per a les microempreses i per al sector de la construcció. Aquest nou optimisme ha de fomentar noves inversions que alhora han d’estimular el creixement i la creació d’ocupació. Per tant, és crucial assegurar que les PIME puguin finançar els seus projectes d’inversió.

La presidenta va incidir que unes pautes de treball més flexibles serien crucials per aprofitar les oportunitats relacionades amb la digitalització i que es necessiten unes bones perspectives econòmiques per a facilitar la integració dels refugiats a tot Europa.

Finalment va destacar que una major participació dels interlocutors socials nacionals en el disseny del Semestre Europeu ajudaria a identificar millor les reformes estructurals necessàries i per tant va demanar un major suport al desenvolupament de les capacitats de les organitzacions de PIMES com a condició prèvia per l’establiment del nou al diàleg social.

 


(1) La Cimera Social Tripartita és un fòrum de diàleg entre les institucions de la UE, representades pels seus presidents, i els interlocutors socials europeus, representats pels seus òrgans de direcció. La Cimera està copresidida pel president del Consell Europeu, el president de la Comissió Europea i el cap d’Estat o de Govern del país de la Presidència de torn, que en aquest cas serà el president del Govern eslovac. Els empresaris estan representats per Business Europe, el Centre Europeu d’Empreses Públiques i de Serveis Públics (CEEP) i la Unió Europea de l’Artesanat i de la Petita i Mitjana Empresa (UEAPME) , organització en la qual PIMEC ocupa una vicepresidència . Els sindicats estan representats per la Confederació Europea de Sindicats (CES).

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Saps què és i com funciona una cooperativa?

Next Story

Recupera l’IVA de les factures impagades

Latest from Competitivitat