Quines mesures es poden arribar a aplicar en l’àmbit laboral per fer front a la situació de sequera?

Davant l’estat d’emergència en el qual ens trobem a conseqüència de la situació de sequera i/o amb motiu de les mesures que el Govern de la Generalitat ha anunciat per fer front als seus efectes, la teva empresa es pot veure afectada.

Per això,  tenint en compte que la situació actual pot afectar l’activitat empresarial, a continuació, us expliquem quines accions poden prendre les micro, petites i mitjanes empreses en l’àmbit laboral.

Mesures que es podrien arribar a aplicar en l’empresa per fer front a la situació:

  • Distribució irregular de la jornada: De conformitat amb l’article 34.2 de l’Estatut dels Treballadors (ET) mitjançant conveni col·lectiu o, en el seu defecte, per acord entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, es podrà establir una distribució irregular de la jornada al llarg de l’any. Caldrà veure què estableix el conveni col·lectiu que resulti d’aplicació a l’empresa. En defecte de pacte, l’empresa pot distribuir de manera irregular al llarg de l’any el 10% de la jornada de treball. Segons l’Estatut dels Treballadors, la persona treballadora ha de conèixer el dia i l’hora amb un preavís mínim de 5 dies.
  • ERTO per causes ETOP previst a l’article 47.1 de l’Estatut dels Treballadors. L’empresa podrà reduir temporalment la jornada de treball de les persones treballadores o suspendre temporalment els contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de caràcter temporal.
  • ERTO per causa derivada de força major temporal. Hi ha dos procediments, l’ERTO per força major ordinari (art. 47.5 ET) en aquest cas per causes relacionades amb la situació de sequera o l’ERTO quan la força major és determinada per impediments o limitacions en l’activitat normalitzada de l’empresa que siguin conseqüència de decisions adoptades per l’autoritat pública competent, inclús aquelles orientades a la protecció de la salut pública (art. 47.6 ET), en aquest cas per impediments o limitacions a l’activitat per decisions d’autoritats públiques relatives a la sequera.
  • D’altra banda, existeix el Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació que es un instrument de flexibilitat i estabilització de l’ocupació que, un cop activat pel Consell de Ministres permet a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball (art. 47 bis). No obstant això, el mecanisme no ha estat activat.

 

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Sequera: una emergència que afecta les pimes

Next Story

Quins beneficis aporta la gestió del talent a l’empresa?

Latest from Consells empresarials