Consells pràctics sobre l’aplicació del decret d’estalvi energètic

Davant la sortida del decret d’estalvi energètic i la seva “improvisada” posada en marxa el passat dia 11 d’agost, vull situar l’aplicació, així com aportar algunes recomanacions. El decret afecta gairebé totes les pimes i autònoms, als edificis que tinguin ús administratiu, comercial, restauració, hoteler, espais culturals, centres comercials i sector terciari entre d’altres. Actualment, ja disposem de normativa que ens fa complir requisits en renovació d’aire interior, portes automàtiques i elements d’eco-eficiència versus el confort dels nostres establiments. Normativa com el Reglament Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis (RITE) o el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), entre d’altres.

Tot i la improvisada sortida del decret, la seva aplicació esdevé una oportunitat per establir criteris de sostenibilitat, confort i optimització en l’energia que consumim. I, per tant, segurament, un canvi de model de com governem l’energia en els nostres negocis. Val a dir que aquestes mesures d’estímul serien molt més eficients davant el moment i la situació actual si s’acompanyessin de subvencions a fons perdut parcials. És important destacar que les mesures denoten improvisació per les declaracions posteriors, però sobretot, perquè no s’han tingut en compte els sectors d’activitat afectats, zones geogràfiques canviants en funció de la seva localització, ni condicions específiques de les activitats econòmiques.

El govern estima que cada grau menys de termòstat suposa un estalvi d’un 7%. Resumint els requisits del decret, tenim que l’aire condicionat no podrà ser inferior als 25-27 graus, i la calefacció a l’hivern, superior als 19 graus; la humitat relativa s’haurà de mantenir entre el 30% i el 70%. A partir de les 22?h, s’hauran d’apagar els aparadors i els edificis públics que en aquella hora estiguin desocupats. A més, pel 30 de setembre, els edificis, comerços o bars hauran de comptar amb un sistema automàtic de tancament de les portes que donen al carrer. Aquesta obligació ja existia des del 2009, excepte per a locals que es climatitzaven amb energia renovable, els quals ara també s’hauran d’adequar. També s’haurà d’informar a través de cartells o pantalles visibles des de l’entrada de les mesures d’estalvi posades en marxa. Per aquesta última mesura, tenen fins al 2 de setembre. Finalment, hauran d’avançar la inspecció d’eficiència energètica, abans que acabi l’any, tots aquells edificis que hagin fet l’anterior abans de l’1 de gener del 2021.

Davant d’aquestes mesures, proposo algunes accions que poden ser útils pel comerç, restauració i establiments.

  • L’anàlisi i monitorització de les instal·lacions per optimitzar els nostres consums i conèixer en tot moment el comportament de les nostres instal·lacions.
  • Disposar de cortina d’aire efectiva que ens faci de barrera a les portes d’accés dels nostres establiments. D’aquesta manera mantenim la temperatura ambient de l’interior amb la màxima efectivitat.
  • És important que els establiments disposin de tècnics de capçalera que pugui assessorar i orientat en tot moment. Les inversions han de ser analitzades i ben orientades.
  • És important disposar d’instal·lacions de renovació d’aire interior. Aquest requisit ja disposa de normativa des de fa molts anys.
  • El manteniment i conservació dels equips de climatització. Les intervencions anuals i el registre de totes les actuacions és vital per aprofitar tota la seva vida útil.
  • Gestor energètic. Un tècnic capaç d’orientar i avaluar les necessitats energètiques dels establiments i programar accions optimitzades i on la inversió sigui rendible i rentable.

No és sorpresa per a ningú la incertesa i la celeritat del món en el qual vivim, els dubtes i les pors. Les crisis, les guerres i la inflació, ens generen inseguretat. Per això, és necessari que les administracions aportin solucions i donin suport al teixit productiu i d’activitat econòmica, amb mesures efectives i acompanyant en els nous escenaris. El canvi climàtic i l’aposta per la sostenibilitat, reutilització i optimització de l’energia, així com el coneixement i la màxima informació sobre el comportament dels nostres espais és vital per millorar les nostres condicions i continuar sent molt competitius.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Lehisa, una peça més per a l’encaix de la igualtat

Next Story

Com està afectant les pimes la reforma laboral?

Latest from Consells empresarials