El rol de la banca pública a Europa

La crisi econòmica viscuda al llarg dels darrers anys, ha posat de manifest la capacitat de la banca pública europea per respondre ràpidament a la falta d’accés al finançament. En aquest sentit, els bancs públics d’inversió europeus hem actuat com a complement del sector financer privat oferint a grans empreses, pimes i institucions, instruments financers que els han permès continuar amb la seva activitat en un moment en què l’accés al crèdit era molt limitat.

Ara que comencem a recuperar els nivells econòmics i financers dels què gaudíem abans de la crisi, és important continuar posant en valor el rol de la banca pública europea i impulsar-la per a que es consolidi com un actor complementari del sector financer privat. La banca pública ha de fer valer també el seu rol anticíclic assumint, ara encara més, el seu paper d’acompanyant: cofinançant, coinvertint i coavalant projectes.

Donat que des de la banca pública es busca impulsar el creixement i la innovació, se’ns fa possible finançar a llarg termini projectes de valor per a la societat. A més, es busca la participació d’altres actors del sector financer privat a partir de la coinversió, la mediació o la creació de consorcis financers per participar en operacions sindicades. El paper de la banca pública en aquestes situacions també és d’efecte multiplicador, fomentant la inversió en projectes concrets que necessiten de més d’un actor; sobretot en el cas de l’entorn del capital risc, on inversors privats i públics acostumen a coinvertir en iniciatives conjuntes.

La veu dels bancs públics a Europa

En l’àmbit europeu, la European Association of Public Banks (EAPB, Associació Europea de Bancs Públics) agrupa i representa prop d’un centenar de bancs, entitats financeres i associacions de bancs públics de 16 països d’arreu d’Europa. LInstitut Català de Finances (ICF) forma part des del 2014 de l’EAPB i en som membres de la seva Junta Directiva. En total, els bancs i entitats financeres públiques representats per l’EABP sumem uns actius globals de més de 3,5 milers de milions d’euros, 190.000 professionals i tenen una quota de mercat propera al 15% a Europa.

Els membres de l’EAPB posem especial èmfasi en el finançament de projectes que donen suport a un desenvolupament econòmic i social sostenible. Per exemple, financem projectes de desenvolupament d’infraestructures de transports, d’energia renovables, d’eficiència energètica, tecnologies de la informació, economia social, etc. També, oferim suport financer per a pimes, start-ups, spin-offs i empreses de petita i/o mitjana capitalització.

Els models de la banca pública

A Europa, existeixen tres models de banca pública:

Els Promotional Banks, que actuen com a complement de la banca comercial oferint productes i instruments de finançament pel teixit empresarial del país contribuint al creixement de les empreses, el seu desenvolupament i internacionalització. D’aquest tipus de banca, en destaca el Bpifrance de França i el SID Bank d’Eslovènia, entre d’altres.

Les Agències de finançament local, que ofereixen finançament al sector públic per dur a terme projectes municipals de l’àmbit de la salut, l’educació o les infraestructures. El Kommune Kredit de Dinamarca, l’Agence France Locale de França i el MuniFin de Finlàndia són tres exemples d’aquest tipus de banca.

Els Bancs Universals amb participació pública. Aquest tipus de banca es caracteritza per oferir serveis habituals de la banca comercial, però per la seva participació pública busquen satisfer un interès públic, ja sigui, a una regió econòmicament subdesenvolupada o recolzant els processos d’estalvi i capitalització. Els sparkassen banks d’Alemanya són clars exemples d’aquest tipus de banca universal.

El cas de l’Institut Català de Finances

LInstitut Català de Finances (ICF) es va crear el 1985 per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de facilitar el finançament al teixit empresarial català, oferint productes financers centrats en l’activitat de préstecs i avals i en el capital risc, per tal de contribuir al creixement de l’economia catalana.

Des del 2011, hem dut a terme una transformació per esdevenir en promotional bank i convertir-nos, d’aquesta manera, en el banc públic d’inversions de Catalunya. Amb aquesta finalitat, hem realitzat una sèrie de modificacions internes com l’adaptació dels òrgans de govern a la normativa europea i l’adequació de les polítiques internes al nou entorn regulador, entre d’altres canvis.

L’any 2016, vam facilitar el finançament a un total de 1.441 empreses per un import total de 570 milions d’euros. En un context financer de concentració bancària, en el que les petites i mitjanes empreses encara tenen algunes dificultats per accedir al crèdit, la conversió de l’ICF en banc públic d’inversions és un pas important per contribuir al creixement de l’economia i el teixit productiu del territori.

Josep Ramon Sanroma, Conseller delegat de l’Institut Català de Finances (ICF)

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Continuarà l’hivern revoltat: predicció meteorològica del 9 al 15 de desembre 2017

Next Story

Tendències en màrqueting i tecnologia 2018

Latest from Competitivitat