Un clàssic dels nostres articles de final d’any: quines són les tendències de màrqueting de 2018 que hem de tenir en compte alhora de planificar l’estratègia, el pressupost i les accions a dur a terme.

Des de PIMEC aquest any vinent seguim la campanya iniciada al 2017 en referència a conscienciar, acompanyar i animar a les pimes a transformar-se – necessàriament – digitalment. La qual cosa ve enllaçada amb les tendències, doncs aquestes venen marcades per les emergents novetats tecnològiques, i els canvis socials i econòmics que comporten.

Estem en l’era de la tecnologia i la dada.

Tendències de Màrqueting: Estratègia Data Driven

Enfocament del negoci basat en les dades, o impulsat per dades, que vol dir prendre decisions estratègiques basades en l’anàlisi de dades i la seva interpretació.

Amb les tecnologies actuals podem disposar de moltes dades, i organitzar-les i analitzar-les ens permet conèixer millor els nostres clients i consumidors, i per tant, planificar estratègies de màrqueting més acurades i basades en coneixement cert i no intuïtiu.

Tendències de MàrquetingInbound Màrqueting

Fa uns dies ja vam introduir aquest terme en l’article “Tendències: Automation, Inbound i Drip Marketing”. També se l’anomena màrqueting d’atracció o estratègia de màrqueting Pull, i consisteix en una metodologia que combina tècniques de màrqueting no intrusives, de manera que l’usuari no rep la nostra pressió, sinó que se sent atret cap a nosaltres.

Segmentació i Automatització del Màrqueting

La conseqüència directe dels dos primers conceptes, és realitzar accions molt enfocades a un client o usuari concret. Ja hem fet notar en diverses ocasions la importància de la segmentació. Afinar molt i deixar de fer accions massives, per passar a personalitzar el màrqueting el màxim possible. Les noves eines d’automatització del màrqueting, ens ajuden a gestionar aquestes accions.

CRM i BI

Disposar d’un software de CRM – customer relationship management, o gestió dels negocis en base a la relació amb el client -, i d’un BI – business intelligence, o intel·ligència de negocis – que et permet administrar dades, informació i coneixement del teu negoci, ens facilita molt la feina i es converteixen en el nostre aliat.

De fet, qualsevol DMP (Data Management Platform, plataforma de gestió de dades) ens pot ajudar a saber, per exemple, de manera més certa, quan, com i en quina fase del funnel o embut de conversió, és més adient impactar a un usuari.

Tendències de MàrquetingContent Curation

Ja fa temps que sentim a parlar de strorytelling, branded content, o màrqueting de contingut, una estratègia de màrqueting que consisteix en crear i distribuir contingut útil i rellevant per a la nostra audiència amb l’objectiu d’atraure la seva atenció i retenir-la de manera que generi accions de venda.

Ara, donem un pas més, i necessitem realitzar una curació de continguts; localitzar, filtrar, modificar, agrupar, seleccionar i distribuir, de manera segmentada, la informació que prové de diferents fonts per tal de donar a l’usuari el contingut exacte que demanda.

No et perdis la segona part de la llista de tendències de màrqueting per al 2018, la setmana que ve!