Estratègia per a la igualtat de gènere de la Comissió Europea 2020-2025

L’Estratègia per a la Igualtat de Gènere articula el treball de la Comissió Europea en matèria d’igualtat entre homes i dones i estableix els objectius estratègics i les accions claus per al període 2020-2025. L’objectiu és fer possible una Europa igualitària des del punt de vista de gènere on la violència de gènere, la discriminació sexual i les desigualtats estructurals entre dones i homes siguin qüestions del passat.

La promoció de la igualtat entre dones i homes és una tasca que la Unió ha de desenvolupar en totes les activitats, com li exigeixen els Tractats. La igualtat de gènere és un valor central de la UE, un dret fonamental i un principi clau del pilar europeu dels drets socials. La Unió Europea és líder mundial en igualtat de gènere: dels vint països de tot el món que van al capdavant en matèria d’igualtat de gènere, catorze són Estats membres de la UE. Tot i això, cap Estat membre ha arribat a la plena igualtat de gènere i el progrés és lent.

La Comissió reforçarà la integració de la perspectiva de gènere mitjançant la inclusió sistemàtica en totes les fases del disseny de les polítiques d’actuació de la UE en tots els àmbits, tant interns com externs. L’estratègia s’aplicarà utilitzant la interseccionalitat com a principi transversal.

La UE treballarà per prevenir i lluitar contra la violència masclista, donar suport i protegir les víctimes dels delictes corresponents, i exigir responsabilitats als agressors per la seva conducta. El 55% de les dones de la UE han sofert assetjament sexual.

Els estereotips de gènere són una de les causes profundes de la desigualtat entre dones i homes i afecten tots els àmbits de la societat. La UE contrarestarà els estereotips de gènere posant en marxa una campanya de conscienciació a escala de la UE centrada en la joventut. El 44% dels europeus considera que el paper més important d’una dona és tenir cura de la llar i la família i el 43% creu que el paper més important d’un home és guanyar diners.

La UE vetllarà perquè les dones i els homes rebin igual salari per un mateix treball i per un treball d’igual valor, proposant disposicions vinculants en matèria de transparència salarial d’aquí a final de l’any 2020. Es realitzaran accions perquè les normes de la UE relatives a la conciliació de la vida familiar i professional de les dones i els homes funcionin a la pràctica. Així mateix, es vol millorar l’accés als serveis d’escoles bressol i altres serveis d’assistència assequibles i d’alta qualitat, invertint en serveis assistencials i en l’adopció d’una Garantia Infantil Europea. Les dones de la UE guanyen, per terme mitjà, un 16% menys per hora que els homes, i la diferència entre la taxa d’ocupació de les dones i la dels homes a la UE és de l’11,6%. Les pensions de les dones són un 30,1% més baixes que les dels homes. El 75% de les tasques de cura no remunerades les realitzen les dones.

Es realitzaran accions per millorar l’equilibri entre dones i homes en els llocs de decisió, per exemple, en els consells d’administració i la política. Així mateix, es fomentarà una participació més equilibrada de les dones i els homes en tots els sectors laborals amb vista a una major diversitat en el treball. Tan sols el 7,5% dels presidents/es de consells d’administració i el 7,7% dels executius són dones. D’altra banda, només el 22% de les persones programadores d’IA són dones.

Aquest any 2020 es commemora el 25è aniversari de l’adopció de la Declaració i Plataforma d’Acció de Pequín, el primer compromís i pla d’acció universal per avançar en la igualtat entre dones i homes. L’actual estratègia de la UE contribuirà a la configuració d’un món millor per a les dones i els homes, les nenes i els nens.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

En temps de crisi: Crea! Protegeix! Defensa!

Next Story

Llegendes negres de l’assegurança de crèdit

Latest from Panorama