Llegendes negres de l’assegurança de crèdit

Cada vegada són més les petites i mitjanes empreses que decideixen contractar una assegurança de crèdit amb la finalitat de protegir-se enfront dels riscos d’incobrables i insolvències concursals. Això passa després de les males experiències patides durant els pitjors anys de la crisi econòmica, quan moltes pimes es van veure obligades al tancament a causa de la morositat dels seus clients.

Nous temps per a l’assegurança de crèdit

Espanya és un dels països del món en els quals més pòlisses d’assegurances de crèdit s’adquireixen. Per què? Probablement perquè els nostres empresaris estan prenent consciència dels seus avantatges, entre ells, la cobertura contra les pèrdues per insolvència, tant per a la venda de productes com de serveis. És una bona manera d’evitar la incertesa, ja que se sol garantir el cobrament d’entre el 70% i el 90% de les factures emeses.

D’altra banda, els proveïdors d’aquest servei també han millorat la seva oferta i li aporten als seus clients noves opcions adaptades a les seves necessitats amb assessorament personalitzat: diagnòstic de riscos, tant per a mesurar la solvència d’altres empreses com per a entrar en nous mercats; eines tecnològiques amb les quals dur a terme gestions de manera còmoda i sense desplaçaments; anàlisi i valoracions, etc.

Aclarim les llegendes negres

Sobre l’assegurança de crèdit continuen existint males opinions que fan dubtar a molts emprenedors sobre si contractar o no, i que cal erradicar. Per exemple, a vegades escoltem que és un procés altament burocràtic que ens robarà un temps que no tenim. Precisament aquestes noves tecnologies de les quals abans parlàvem han alleugerit i accelerat els passos a dur a terme, que gairebé sempre es poden realitzar per via telemàtica i en temps real.

Una altra llegenda negra habitual diu que es tracta d’un producte de preu elevat al qual només poden accedir les corporacions amb un volum de negoci elevat. No obstant això, les primes mitjanes no solen superar el 0,5% de la facturació de l’empresa que sol·licita els serveis i en elles no sols s’inclou la indemnització en cas d’impagament, també altres dels serveis abans esmentats, la majoria relacionats amb la gestió del risc de crèdit.

També es parla que aquest tipus de pòlisses no són especialment útils, ja que només cobreixen als clients complidors. Però és que fins i tot aquests poden tenir problemes puntuals per a pagar als seus proveïdors i, quan aquestes vicissituds sorgeixen, la companyia asseguradora és qui pot cobrir el seu dèficit d’efectiu. D’altra banda, és lògic que ningú vulgui fer negoci amb morosos constants pel risc que això suposa. Per això, les asseguradores compten amb una sèrie d’eines analítiques eficaces, no sols per a salvaguardar els seus béns sinó perquè el prenedor de l’assegurança tingui una cartera de clients sana que impulsi el seu creixement.

Precisament, es refereix a aquest creixement altre dels rumors habituals sobre l’assegurança de crèdit. Alguns afirmen que frena les vendes i l’expansió comercial perquè evita els enllaços comercials amb determinades companyies. No obstant això, l’asseguradora és la principal interessada en el creixement del seu client, ja que el preu de la seva pòlissa sol anar associat a la seva facturació. Per això, ajudarà la corporació a acceptar els tractes més avantatjosos i assegurances per al negoci a través d’anàlisis consciencioses dels seus clients.

No més incertesa

Com ja s’ha comentat, contractar una assegurança de crèdit no sols és útil per a cobrar aquestes factures crucials que es queden pendents de pagament, sinó també per llançar llum sobre clients i operacions dubtoses. D’aquesta manera es facilita el treball de l’empresari i millora el camí per a donar suport al seu creixement.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Estratègia per a la igualtat de gènere de la Comissió Europea 2020-2025

Next Story

La fabricació d’EPI i l’adaptació de les pimes

Latest from Competitivitat