Exigeixes als teus deutors els interessos de demora?

La Llei 3/2004, de 29 de desembre de mesures de lluita  contra la morositat a les operacions comercials (Llei de lluita contra la morositat), que es d’aplicació a les relacions comercials entre empreses, o entre empreses i les administracions,  té com a primordial objectiu la defensa de les pimes i els autònoms, en ser la part més feble dins d’una relació contractual, establint tant uns terminis de pagament obligatoris, així com conseqüències cap a el deutor que no compleix els mateixos.

Interessos de demora

Aquesta llei ja estableix la meritació automàtica de l’interès de demora que te dret a percebre el creditor quan el deutor no ha fet el pagament al termini pactat (60 dies com a màxim) o al termini legal (30 dies), essent aquest interès de demora de 8,05% al primer semestre natural de l’any 2016 i del 8,00% al segon semestre natural del 2016.

És important destacar que la Llei prohibeix a les empreses pactar interessos de demora per sota d’un 70% dels marcats per la Llei, així com excloure la possibilitat de cobrar aquests interessos

Així mateix, les administracions públiques no poden pactar un interès de demora per sota de l’interès que marca la llei contra la morositat, ni excloure el seu cobrament.

En aquest sentit, és important saber que el dret a percebre aquests interessos, per part del creditor, està totalment acceptat i atorgat pels jutges, tant a les reclamacions de cobrament de factures entre empreses com a les que es reclamen a les administracions públiques. Però el més rellevant és que el creditor des del dia següent al de l’impagament ja pot requerir al seu deutor per tal que li liquidi els mateixos, sense fer prèviament cap tipus de requeriment ni judicial ni extrajudicial.

El  Departament Jurídic i Laboral de PIMEC es posa a la vostra disposició per atendre qualsevol consulta relacionada.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Xile, una oportunitat real per a les pimes catalanes

Next Story

Posicionament de marca; Barcelona com a exemple

Latest from Competitivitat