Josep Lores: “La subvenció dels fons europeus està tenint bona acollida per part de les pimes, ja portem més de 200 operacions per valor de 70 milions”

Josep Lores és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB i màster en Direcció i Administració d’Empreses per ESADE. Nascut a Barcelona el 1957 i aficionat al running i la lectura, bona part de la carrera professional l’ha desenvolupat en entitats bancàries. L’any 2008 va entrar a l’Institut Català de Finances i va ser director general de Finances i Mitjans. Des del 2013, és el conseller delegat d’Avalis de Catalunya SGR. 

 

PIMEC ha col·laborat amb AVALIS des de la seva fundació. Com valora el rol de la patronal catalana en aquest projecte orientat a facilitar l’accés al finançament a les mipimes i les persones autònomes? 

PIMEC sempre ha estat un bon company de viatge per a Avalis. No sols ens ha fet un acompanyament amb la seva presència en el Consell d’Administració; també hi ha aportat la visió de la petita i mitjana empresa, una aportació molt important ja que és precisament el sector al qual ens dirigim i és cabdal conèixer-lo bé. 

Com a societat de garantia recíproca sense ànim de lucre que som, i amb esperit mutualista, la nostra raó de ser és facilitar a pimes i autònoms l’accés al millor finançament, mitjançant la prestació de garanties i avals davant entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i solvència. També facilitem l’accés a nous mercats nacionals i internacionals mitjançant la prestació d’avals tècnics de licitació, i econòmics a clients i proveïdors. 

Durant la pandèmia de la covid-19 AVALIS ha desenvolupat, conjuntament amb l’Institut Català de Finances (ICF), un rol de suport econòmic per a les empreses a través d’una línia d’avals per facilitar la liquiditat. Com us heu adaptat a les necessitats de finançament en aquests moments especialment difícils? 

La covid-19 i la pandèmia van donar lloc a una situació imprevista i mai vista abans: ens vam trobar, de cop i volta, amb una allau de demandes de liquidat, que a més s’havien de resoldre de manera ràpida i eficient. Estem parlant de 324 milions d’euros que van arribar a més de 1.600 empreses en unes 2.600 operacions avalades per nosaltres. Un terç de les operacions van ser finançades per l’ICF i els altres dos terços, amb la resta d’entitats financeres.  

Tenim un bon model de treball que no va requerir una adaptació especial per treballar a distància i, gràcies a l’esforç i la gran dedicació de tot l’equip professional d’Avalis, vam poder respondre a les necessitats i exigències d’un moment tan complicat. 

Quina diferència d’actuació considera que ha tingut la seva entitat en les necessitats de renegociació de les operacions covid-19 quan les empreses ho han requerit? 

Vam oferir a tots els nostres clients la possibilitat d’allargar terminis i carències per poder adaptar-nos a les necessitats i dificultats de cada una de les empreses. De fet, vam notificar-ho a tothom, perquè tinguessin la informació necessària i sabessin que, si els calia, ens podien demanar com portar-ho a la pràctica. Tot i que era de caràcter voluntari, també ens vam acollir al Codi de Bones Pràctiques. 

Com ha estat l’experiència en la gestió de la línia de fons europeus per a la gestió dels recursos Next Generation EU en forma de subvenció dels tipus d’interès i de la comissió d’aval? 

Molt bona. És una subvenció que està tenint una molt bona acollida i ja portem més de 70 milions d’euros en unes 200 operacions i tenim altres 20 operacions pendents de signatura, i en poden ser més, ja que la línia encara és vigent fins al 31 de desembre o fins que s’acabin el fons. És una experiència satisfactòria perquè no és una subvenció d’ampli espectre: va adreçada a un sector molt concret, com és el de les pimes industrials, i ha d’anar destinada exclusivament a inversió. És una línia de finançament molt potent per a les petites i mitjanes empreses, perquè se subvenciona el 100% del cost de l’aval i també la comissió d’obertura, i es redueix en un 2,5% el tipus d’interès de l’operació de l’entitat financera. 

Tenint en compte la situació inflacionària i la pujada de tipus d’interès, les subvencions al creixement empresarial i l’emprenedoria industrial prenen especial importància a l’hora de facilitar el procés d’inversió en aquest entorn d’incertesa. AVALIS preveu reforçar o ampliar línies en aquest sentit? Aquestes serien compatibles amb altres tipus de suport? 

En aquests moments estem ampliant línies de circulant perquè pimes i autònoms puguin fer front a l’increment de costos dels proveïdors i a la inflació en general. Però, ara per ara, no hi ha uns ajuts en concret. Tenim una altra línia, a través de la Generalitat, que subvenciona una part important dels costos de l’aval en operacions d’inversió. Cal tenir en compte que, amb els tipus d’interès més alts, l’aval ja té més valor perquè s’aconsegueix que el cost financer global s’alleugereixi. 

Quins projectes nous esteu treballant que siguin d’interès per a les mipimes i els col·lectius d’autònoms i emprenedors?  

Des de la nostra fundació, ara fa 20 anys, els emprenedors i els autònoms figuren entre els nostres clients objectius. Per tant, en tot moment creem productes, estem atents i vetllem pels interessos d’aquests col·lectius. A més, tenim una línia específica per a start-ups, a les quals acompanyem en el moment en què comencem a comercialitzar els seus productes i necessiten circulant.  

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Pimes, universitats i innovació

Next Story

Empreses en català

Latest from Panorama