La millora de motivacions i condicions en l’emprenedoria femenina

Avui, Dia Internacional de la Dona Emprenedora, vull dedicar aquestes línies a la necessitat de millora en la motivació i les condicions de l’emprenedoria femenina. La dona emprenedora a Espanya està experimentant un moment de transformació, superant desigualtats històriques i liderant en diversos sectors. Tot i això, encara hi ha treball a fer per garantir que totes les dones tinguin les mateixes oportunitats i puguin emprendre.

En els darrers anys hem estat testimonis de la incorporació de la dona al món laboral, tant en la modalitat de treball per compte d’altri, com en la de treball per compte propi. I és que l’emprenedoria femenina ha tingut un augment notable amb dones que decideixen emprendre i liderar els seus propis negocis.

Segons el darrer informe GEM Espanya 2022-23, l’emprenedoria femenina ha assolit un percentatge d’emprenedoria d’un 5,9%, molt similar al 6% de la masculina. El 2005, la diferència era de 3 punts (4,2% vs. 7,2%). Actualment, en canvi, podem dir que homes i dones emprenen per igual. Això no obstant, aquesta dada no implica la mateixa igualtat en motivacions i condicions per emprendre.

Segons el mateix informe, la motivació principal per emprendre per part de les dones és guanyar-se la vida perquè la feina escasseja (72%), seguit de marcar una diferència en el món (43%). Es manté la tendència de la dona a crear empreses en el sector de serveis al consumidor, seguit de serveis a l’empresa i amb una presència molt baixa en els sectors transformadors.

Respecte a la mida de l’empresa, l’informe també evidencia que els negocis creats per dones tenen una dimensió més reduïda que els iniciats per homes, tot i que s’han incrementat el percentatge d’activitats de més dimensió (de 6 a 19 persones contractades i de més de 20).

També milloren aspectes com el nivell tecnològic de les iniciatives liderades per dones, el nivell d’innovació en producte i/o processos de negoci, així com la seva orientació internacional, amb un increment en els tres àmbits.

Podem destacar també una característica diferencial dels projectes d’emprenedoria femenina, amb una clara priorització de l’impacte social i mediambiental.

Segons aquestes dades, podem dir que el darrer informe GEM evidencia aspectes de millora en les iniciatives liderades per dones.

I és que en els darrers anys també s’ha incrementat i millorat l’ecosistema relacionat amb l’emprenedoria femenina: associacions de dones emprenedores que posen a l’abast xarxes nacionals i internacionals, amb dones en àmbits interdisciplinaris que poden compartir coneixement i experiències; programes de suport específics per a emprenedoria femenina; premis i reconeixements per impulsar i visibilitzar iniciatives liderades per dones així com les seves promotores.

Certament, aquesta tasca ajuda a crear referents femenins i a inspirar altres dones, no només que emprendre és possible, sinó també com fer-ho. Entitats i xarxes acompanyen i faciliten també en aquest procés d’emprenedoria femenina.

Com diem, el GEM evidencia algunes millores en aquest procés de transformació de l’emprenedoria femenina. No obstant això, s’evidencien també reptes que cal tenir presents. Un d’ells, el finançament. El capital llavor més habitual dels negocis liderats per dones està entre 3 i 5.000. EUR, mentre que el dels homes se situa en 50.000. EUR. L’informe no n’aclareix les causes, tot i que podem preguntar-nos si és una combinació de: els sectors en els quals més emprenen les dones (serveis al consumidor i serveis a les empreses), els quals necessiten menys capital inicial; unit a unes majors dificultats d’accés al finançament.

També hi ha reptes que podem anomenar estructurals, vinculats al rol de la dona, encara molt lligat a les tasques de cura de la família (també anomenat conflicte treball-família); la bretxa salarial; la valorització de les feines que es fan; major presència en sectors industrials. En aquests àmbits, la transformació comporta canvis culturals tant en l’entorn social com familiar, amb una especial promoció de la corresponsabilitat; així com una infraestructura de suport en tot l’àmbit de cures i atenció a infants a persones dependents, especialment en zones rurals.

Finalment, vull destacar sobre l’informe GEM els indicadors que han millorat, fruit de les iniciatives que es duen a terme i del treball de les mateixes dones emprenedores. La continuïtat d’aquests suports, juntament amb accions orientades a superar els reptes comentats, ajudaran al fet que cada vegada més l’emprenedoria femenina es consolidi a l’ecosistema emprenedor.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Declaració conjunta sobre l’Any Europeu de les Competències

Next Story

“En el procés d’investigació vam fer fins a 10 prototips per poder aconseguir el producte final”

Latest from Opinió