La situació del treball autònom a Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha presentat recentment l’informe que elabora cada any sobre la situació del treball autònom a Catalunya, una modalitat de treball amb un pes important en la nostra economia que ha comportat 558.290 persones afiliades al RETA a finals del 2022.

A partir d’aquesta anàlisi, el CTESC ha formulat 69 consideracions i recomanacions, totes elles consensuades entre els agents econòmics i socials més representatius de Catalunya que componen l’organisme. Aquestes consideracions i recomanacions,  que  es trameten cada any al Govern, tenen  per objectiu incidir en el desenvolupament de polítiques públiques encaminades a millorar la situació del treball autònom a Catalunya, tant aquelles que corresponen a la Generalitat, com les que són responsabilitat de l’Estat; en què Govern i partits polítics poden influir per aconseguir-ne l’aplicació en l’àmbit estatal.

En aquest sentit, en la presentació de l’informe el darrer 5 d’octubre, el secretari de Treball del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa, va informar que algunes de les recomanacions  sobre l’informe de l’any 2021 ja s’estan implementant i que, de la mateixa manera, s’estudiaran i tindran en compte les d’enguany, fent un reconeixement explícit al valor de les aportacions d’aquest parlament social o de la societat civil organitzada, que suposen el mínim comú quant a acord.

De l’anàlisi de les dades del 2022, destaca que el nombre de persones que treballen per compte propi ha disminuït un 1%, segons les estimacions de l’EPA. L’empresariat amb ocupació assalariada ha augmentat el 5,6%, mentre que l’empresariat sense ocupació assalariada ha disminuït el 3,2%, una constatació de què la dimensió dels petits negocis va augmentant i aquests es van consolidant.

D’altra banda, el pes de les dones en el col·lectiu s’ha incrementat el 3,2% fins a situar-se en el 36,1%, mentre que els homes han disminuït el 3,3%.

Les afiliacions per compte propi han disminuït lleugerament, en el 0,2%. Això, juntament amb l’increment de l’afiliació per compte d’altri, que ha fet créixer l’afiliació en el 2,7%, ha fet caure el pes del treball autònom fins al 15,5%.

Amb certa anticipació a l’entrada en vigor de la nova legislació l’1/1/2023, hi ha hagut un increment de les bases de cotització entre el treball autònom. Les  cotitzacions per la base mínima han disminuït amb intensitat, el 63,7%, i han incrementat la resta de categories, especialment les cotitzacions entre 1 i 1,5 vegades la base mínima, que ho fa el 27%.

L’any 2022 es comptabilitzen 323.170 pensions contributives del RETA en vigor, el 0,3% més que l’any anterior, essent el 69,5% d’aquestes de jubilació. La pensió mitjana del RETA és de 787,9 euros, un 5,5% més que l’any 2021. Tot i que es tracta d’un increment superior al d’anys anteriors, la pensió del RETA és encara un 37,4% inferior a la del RG (1.256,1 euros), a causa -principalment- de les baixes cotitzacions. La pensió mitjana de les dones en el RETA és de 664,4 euros i la dels homes és de 929 euros, mantenint-se així una bretxa de gènere en pensions del 28,5%.

Carme Garcia – secretària executiva del CTESC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Roger Torrent: “El Circuit genera ingressos en el conjunt de l’economia, especialment, a la indústria, el transport, l’allotjament, la restauració, el comerç i l’oci”

Next Story

Quines obligacions tenen les mipimes en relació amb la gestió de l’amiant?

Latest from Opinió