Quines obligacions tenen les mipimes en relació amb la gestió de l’amiant?

L’amiant, també conegut com a asbest, havia estat àmpliament utilitzat en la construcció i la indústria per les seves grans propietats resistents a la calor i al foc. No obstant això, amb el temps s’ha descobert que l’exposició a l’amiant pot causar greus problemes de salut, com el càncer de pulmó, asbestosis i mesotelioma. Davant d’aquest risc per a la salut, Catalunya ha implementat el Pla Nacional d’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (PNEAC), que s’enfoca en la identificació, retirada segura, la prevenció dels seus efectes i l’impuls d’un nou marc normatiu. El Pla també contempla les obligacions de totes les parts implicades, entre elles les mipimes de Catalunya. 

A més, en el PNEAC s’hi preveu un marc pressupostari, que pel 2023, primer any de vigència del Pla, s’hi va preveure un fons inicial de 10 milions d’euros al pressupost de la Generalitat de Catalunya per a activitats d’erradicació de l’amiant, afegint-se a les partides assignades pels diferents ajuts i subvencions que atorguen l’Agència de Residus de Catalunya, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català d’Energia per actuacions que impliquen la retirada de l’amiant. 

El primer pas crucial en la gestió segura de l’amiant és identificar els materials que el contenen, això pot incloure sostres, canonades, aïllament i altres components de construcció. Existeixen diversos tipus d’amiant, sent els més comuns el crisotil (amiant blanc), la crocidolita (amiant blau) i l’amosita (amiant marró). Cada tipus d’amiant presenta les seves pròpies característiques i riscos per a la salut. La identificació precisa del tipus d’amiant és essencial per determinar les mesures de seguretat adequades en el procés de retirada. 

Un cop identificat el material que conté amiant, s’ha de procedir a la seva retirada segura. La retirada d’amiant s’ha de dur a terme per empreses especialitzades i autoritzades, seguint estrictes procediments de seguretat i eliminació. Això inclou la utilització d’equips de protecció personal, segellament d’àrees de treball i la correcta eliminació dels residus d’amiant en instal·lacions autoritzades. 

Les empreses i propietaris que desitgin desfer-se de l’amiant podran sol·licitar ajudes econòmiques per fer front als costos associats. La Generalitat de Catalunya preveu un conjunt d’ajuts i subvencions per donar suport a la retirada segura d’amiant el 2024, les bases reguladores per accedir a aquests ajuts es publicaran en el DOGC durant l’any vinent, com a referència, el 2023 es van publicar durant el segon trimestre de l’any.  

El PNEAC pot tenir un impacte significatiu en les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya, tot i que la retirada d’amiant és essencial per garantir la seguretat pública, pot representar un desafiament financer per a moltes pimes. Tanmateix, els ajuts i subvencions proporcionats per l’administració ajudaran a alleujar part d’aquesta càrrega econòmica. 

Si en vols saber més, el 14 i el 16 de novembre t’ho explicarem tot. Clica aquí si és del teu interès. 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La situació del treball autònom a Catalunya

Next Story

“Hi ha marge de millora en l’estalvi energètic; les pimes poden estalviar fins a un 20% en la factura”

Latest from Consells empresarials