“Hi ha marge de millora en l’estalvi energètic; les pimes poden estalviar fins a un 20% en la factura”

Entrevista a Koldo Crespo, soci director i fundador d’Alotark

La vostra empresa ofereix serveis d’arquitectura i enginyeria a les empreses. Com podeu ajudar a les pimes en matèria d’energia ara que els preus són elevats i han d’esdevenir més sostenibles?

D’inici, el més rellevant és conèixer el detall de com funciona cada empresa i quin és el punt de partida energètic, com tenim els quadres elèctrics i les màquines consumidores en general.

Hem d’analitzar totes aquelles zones de fissura que es puguin arreglar, posant el focus en quina és l’activitat de la pime i, per tant, la seva necessitat en matèria de consum energètic. Hi ha pimes que tenen organitzada la seva activitat en torns de 24 hores amb consums diürns i nocturns, i d’altres que tenen una activitat més estàndard -com és el cas de les oficines- amb horaris de 8 hores.

Un cop analitzats aquests conceptes, podrem establir quines són les mesures que podem implementar i que són de dos tipus, amb inversió i sense inversió. La nostra aposta és començar sempre implementant mesures sense inversió; ja que l’experiència ens diu que en la mateixa inèrcia de funcionament de l’activitat hi ha molt marge de millora quant a estalvis energètics. Es pot arribar a assolir un estalvi de fins al 20%, implementant mesures de funcionament que no requereixen inversió.

Després, podem passar a una altra fase d’implementació de mesures d’estalvi energètic amb inversió que afectaran, entre d’altres, als equips consumidors i a l’envolupant de l’edifici.

Nosaltres proposem un servei de gestió energètica que s’alimenta amb els propis estalvis generats i que no requereix inversió inicial per a l’empresa. De tal manera que cobrim el nostre servei amb els estalvis aconseguits, és un sistema d’estalvi compartit.

Quins beneficis suposa per a les empreses ser autosuficients o fer servir energies renovables a curt i llarg termini? Què han de tenir en compte si volen fer aquesta millora?

Els beneficis són molts: estalvi econòmic, contribució a la cura del medi ambient, millora de la reputació empresarial… Les empreses han d’analitzar com consumeixen: on estan els consums, en quin moment es produeixen i quina capacitat tenen per implantar energies renovables a l’edifici perquè, en moltes ocasions, hi ha limitacions. No és el mateix disposar d’una nau industrial que d’un local comercial en una ciutat i, per tant, disposar d’un trosset a la coberta de l’edifici. Pel que fa a les amortitzacions de la inversió, estem entorn dels 4 a 5 anys. La situació avui dia és que l’amortització es produeix en un període molt ràpid.

Tenint en compte les despeses que suposa digitalitzar-se i innovar, en quina mesura recomaneu a les pimes la implantació de noves tecnologies?

La digitalització és el repte fonamental que tenen les empreses avui dia, és el passaport cap al futur, sense ella és molt difícil poder avançar en la dinàmica que el món està avançant.

El risc que correm les empreses que no abordem de manera definitiva el procés de digitalització és molt alt. La digitalització enfocada a l’espai de treball pot ser progressiva i gradual, no és necessari plantejar unes grans inversions.

Digitalitzar l’espai de treball, poder mesurar com funciona, poder adequar els seus estàndards de confort és una cosa que es pot fer d’una manera relativament senzilla, i en matèria d’energia, mesurar què fem, controlar el que consumeix cada aparell i corregir allò que no funciona de manera digital, està a l’abast de totes les empreses.

Quins consells donaríeu a una empresa de petita dimensió en relació amb el teletreball perquè sigui una modalitat eficaç i efectiva?

A les empreses petites els recomanem que mirin com funcionen les empreses grans. Avui dia el teletreball s’està instaurant amb presència del 60 o 80% del temps a les seus de les empreses i la resta en remot. Això porta les empreses grans, que tenen moltíssima demanda de superfície de treball, a reduir-la i a reduir costos també. Tot i això, hi ha corrents oposats que plantegen que la convivència de la plantilla és molt important per aconseguir els resultats d’eficiència, convivència de l’equip, motivació conjunta i assimilació dels valors de l’empresa.

Crec que estem en un moment d’anàlisi de tendències per veure què cal fer. En el cas de les empreses petites creiem que no és tan rellevant la reducció de la demanda de superfície. No és un element que asfixiï tant el compte d’explotació, per tant, el criteri hauria de ser més de funcionament.

Si les pimes tenen dubtes el primer que han de fer és veure com funcionen els seus equips de treball, com és la tecnologia que utilitzen, com són els softwares, i l’accés a les sales de reunions, tant en presencial com en virtual, de manera que es pugui establir uns paràmetres d’eficiència i de rendiment òptims en un context on no tenim la pressió de l’optimització de l’espai. No hi ha solucions universals, cal entendre la forma de treballar de l’empresa.

En el desenvolupament de la vostra activitat innoveu constantment. Què és l’Alotark I+Dreams?

Hem treballat en projectes molt singulars que ens han obligat a estudiar molt i a no oblidar mai l’esforç que suposa actualitzar-se i innovar. En aquest sentit, al nostre ADN sempre ha estat present la innovació. Hem volgut batejar Alotark I+Dreams a un conjunt d’elements i projectes que hem desenvolupat per a nosaltres mateixos i per a altres clients.

Desenvolupem diversos  models de negoci que estan en funcionament o, en altres casos, a l’espera d’una ronda d’inversió. Actualment, estem treballant en una nova àrea de negoci com són les experiències immersives aplicades al retail i centrades a generar experiències memorables per a l’usuari, sigui empleat, col·laborador o client.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Quines obligacions tenen les mipimes en relació amb la gestió de l’amiant?

Next Story

El sector logístic i el seu paper clau en el repte mediambiental

Latest from Competitivitat