L’acreditació de competències professionals millora el capital humà i augmenta la competitivitat de l’empresa

En un context en què, des del punt de vista formatiu, la població activa està polaritzada, tenim encara un important nombre de persones amb un nivell de qualificació baix. Tanmateix, moltes d’aquestes persones treballadores tenen coneixements i habilitats que han adquirit a través de la seva experiència professional o mitjançant vies de formació no formal. L’oportunitat que ofereixen els processos d’acreditació de competències és precisament la de demostrar i certificar els coneixements i l’experiència professional d’aquestes persones.

L’acreditació de competències professionals és doncs un procés d’avaluació per obtenir un certificat o un títol de formació professional. Es tracta també d’un dels eixos principals del desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professional, que ha de contribuir a avançar cap a una millor valoració de les persones treballadores de cada sector, amb la consegüent millora de la competitivitat del nostre país.

El procés d’acreditació de competències consta de diverses fases:

Fase d’informació i orientació: És molt recomanable que els aspirants s’informin d’aquest procediment (requisits de participació, drets i obligacions dels candidats, etc.).

Fase d’assessorament: Un assessor fa un informe orientatiu després d’estudiar cada cas i ajuda a identificar les unitats de competències de cada candidat. A més, indica l’itinerari formatiu necessari per completar l’historial.

Fase d’avaluació: Una comissió d’avaluació estableix quines han estat les unitats de competència superades després que el candidat hagi fet una entrevista i aportat evidències documentals.

Fase d’acreditació i registre: Lliurament d’un certificat oficial amb les unitats de competències en què la persona ha demostrat les seves habilitats. L’acreditació pot ser total o parcial i acumulable per a l’obtenció d’un títol d’ensenyaments professionals o un certificat de professionalitat.

Què aporta a l’empresa aquest reconeixement?

La directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de PIMEC, Sílvia Miró, destaca que aquest procés es presenta com una oportunitat, tant per a les persones treballadores com per als sectors productius, ja que a més de la millora professional del capital humà que el procés comporta, l’acreditació de competències afavoreix una millor organització de l’empresa, adequant els perfils més adients a cada lloc de treball a partir de la qualificació demostrada.

D’altra banda, PIMEC i la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP), col·laboren per impulsar aquest tipus de processos i fer-los arribar als sectors productius que ho necessiten. Ho duen a terme amb accions conjuntes que fan de l’acreditació de competències professionals l’eix estratègic per a la competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya.

El servei de l’aigua, un cas d’avaluació i acreditació de professionals

A Catalunya, encara són pocs els sectors regulats. Els monitors esportius en són un exemple, ja que ara han de registrar-se oficialment perquè els hi obliga la llei que regula l’esport a Catalunya. Tanmateix, cada vegada són més els sectors que reconeixen la necessitat de qualificar el seu capital humà com a eina estratègica de competitivitat.

L’Associació d’Abastament d’Aigua és una associació professional que agrupa més d’una trentena de les principals empreses que es dediquen al tractament, l’explotació i el subministrament i sanejament d’aigües a Catalunya. L’any 2017, aquesta associació va signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya -a través de PIMEC- per iniciar el procés d’acreditació de competències de les persones treballadores de les seves empreses associades.

L’Associació d’Abastament d’Aigua està associada a PIMEC, ambdues entitats mantenen una col·laboració estreta i aquesta és la primera vegada que treballen conjuntament en l’àmbit de la formació i la qualificació, aprofitant el conveni marc de la patronal amb el Departament de Treball i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El Félix Picón és el cap de Recursos Humans de la Zona II de FCC AQUALIA, empresa coordinadora del procés d’acreditació de competències professionals de l’Associació d’Abastament d’Aigua, que fa d’interlocutora amb la Generalitat de Catalunya. Picón compta amb 20 anys d’experiència en Recursos Humans i en porta sis al sector de l’aigua.

El procés d’acreditació de competències de les empreses de l’Associació d’Abastament d’Aigua va començar el 2017 amb la signatura del conveni. L’objectiu va ser impulsar processos per a professionalitzar el sector i millorar, així, la qualitat dels serveis de l’aigua. L’any 2018 van poder iniciar les proves pilot, amb la participació de l’Escola de Treball de Barcelona i l’Institut Pere Martell de Tarragona.

“El nostre cas és un procés peculiar d’acreditació de competències perquè qui porta la gestió del procés és la pròpia associació a través de la coordinadora FCC AQUALIA, i perquè qui assumeix els costos burocràtics del procés són les pròpies empreses associades que aporten participants”, explica Félix Picón després de destacar que  les empreses prefereixen assumir aquest cost abans que no professionalitzar els seus treballadors, ja que veuen aquest procés com “una inversió a mitjà-llarg termini que serveix per detectar i cobrir mancances de les persones treballadores, i ser més productius, i -de cara als clients- ajuda a demostrar el capital humà de les companyies”.

Félix Picón explica que l’associació ja va per la tercera convocatòria, en la qual han participat 70 aspirants amb resultats fantàstics. El conveni que es va signar al 2017 anava adreçat en un principi a 250 participants, i ara, després de comprovar els bons resultats, es vol ampliar el termini d’aquest conveni perquè hi puguin participar molts més treballadors (al voltant de 600 persones) i s’hi puguin incloure noves qualificacions professionals del sector de l’aigua.

“Més de la meitat dels candidats, un 60%, assoleixen totes les unitats de competència”

Pràcticament la meitat de les empreses que formen part de l’Associació d’Abastament d’Aigua han participat en aquest procediment i Félix Picón té la certesa que se n’aniran sumant més en els pròxims mesos, ja que la rebuda per part dels treballadors és cada vegada millor. “Les proves pilot ens han ajudat a obrir el camí i els treballadors veuen que és beneficiós per a ells aconseguir un títol oficial que és personal i els pot ajudar a promocionar-se dins l’empresa”.

Quins organismes s’encarreguen d’acreditar competències professionals?

L’Agència Pública de Formació i Qualificació de Professionals de Catalunya serà la que avaluarà i acreditarà les competències, integrant l’actual Institut Català de les Qualificacions Professionals, que ha assumit fins ara aquestes funcions. Amb el desplegament de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals, es preveu la creació dels centres integrals que hauran d’establir un servei d’acreditació de competències professionals de manera estable, cosa que permetrà accedir a aquests centres sense dependre exclusivament dels processos oberts o dels d’iniciativa privada, impulsats pels agents socials. Es pot trobar més informació a la web de l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

En l’àmbit del Govern de la Generalitat de Catalunya, aquest procediment és conegut també com ‘Acredita’ti s’adreça a les persones treballadores que durant anys han desenvolupat una professió, però que no tenen cap titulació oficial que posi en valor la seva experiència professional. Aquests processos estan actualment regulats pel Reial decret 1224/2009, que permet acreditar oficialment les competències professionals i, si escau, condueix a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de determinades activitats regulades.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Màrqueting per a no marquetinians. Gestió de canals

Next Story

Valors i persones, la perspectiva del futur directiu o directiva

Latest from Competitivitat