L’emprenedoria ajuda les persones sèniors en atur a trobar feina

Un dels fronts principals d’acció de la Fundació PIMEC és impulsar l’emprenedoria entre les persones més grans de 45 anys, especialment com a suport a aquelles que estan a l’atur, però, de forma general, a favor de tot el col·lectiu inclòs en el que denominem talent sènior. 

Cal alertar que el passat mes de maig la sèrie històrica de l’atur registrat va assolir un màxim no desitjat: el 57,17% de les persones aturades tenien més de 45 anys. Un rècord que confirma que els treballadors i treballadores sèniors tenen més dificultats per reprendre la seva carrera professional. A més, si fem una comparativa dins d’aquesta sèrie històrica, trobem que l’any 1996 els aturats majors de 45 anys suposaven només un 22% de les persones sense feina. Aquesta situació posa en guàrdia la Fundació PIMEC, fet que, en paraules del seu president, Josep González, es tradueix en “tenir una especial sensibilitat i un alt compromís per ajudar les persones sèniors a trobar feina, també des de l’emprenedoria”. Aquest posicionament rep el suport imprescindible de la Generalitat de Catalunya de la mà del secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball, Enric Vinaixa, que postula que “l’emprenedoria en si mateixa és una política d’ocupació i hi ha un estigma social davant de l’edat que condiciona, però Catalunya no pot perdre el talent que aporten les persones sèniors”. En paraules de Marc Simón, subdirector general de Fundació “la Caixa”, “una persona de 45 anys o més és una persona jove i no se la pot apartar del mercat laboral”. 

Les bones intencions han d’estar acompanyades de fets i, en aquest sentit, la Fundació PIMEC ha creat el workshop Emprendre+45, un espai de teoria i pràctica on l’emprenedoria dels majors de 45 anys mostra les seves opcions de fer-se realitat. En el darrer workshop van sorgir “perles” de coneixement aportades per grans professionals com Marina Romeo, doctora en psicologia i professora titular de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, que va ressaltar que en un projecte d’emprenedoria no tenir por és molt arriscat i que les dones perceben la por més que els homes, ja que aquestes reclamen més dades en el moment de prendre decisions i, per tant, tenen una por més informada. Per Romeo, la formació i la mentoria són molt importants a l’hora d’emprendre un negoci per poder disposar de més informació. Per la seva banda, Ferran Navas Cusí, responsable en Dret Financer i de Noves Tecnologies a Navas & Cusí, va alertar que no podem transmetre un missatge erroni segons el qual tot projecte empresarial pot engegar-se i funcionar bé, i que és clau conservar la xarxa de seguretat que tenen les persones, tot evitant un endeutament sense sentit i amb manca de coherència amb el negoci. Seguint amb el sentiment de la por, Isabel Soria, responsable de l’Àrea Civil i Mercantil del Departament Jurídic de?PIMEC, va subratllar que davant de la por hi ha d’haver responsabilitat, la persona emprenedora ha de tenir responsabilitat fiscal, controlar els impagaments i la morositat i deixar-se acompanyar. Soria considera que els emprenedors s’han d’interessar pels aspectes jurídics perquè els ajudaran a gestionar situacions complicades. Per José María Torres, vicepresident de la Fundació PIMEC, la por és necessària a l’hora d’emprendre però, en tot cas, s’ha de saber controlar. 

Les “perles” de coneixement del workshop Emprendre+45 van comptar també amb Silvia Cubo, professora a la UManresa UVic-UCC, que va destacar que l’emprenedoria és una oportunitat per aprendre i que els errors són una via d’aprenentatge. Emprendre a partir dels 45 anys és el moment ideal perquè ja acumules experiència. Cubo va recomanar complementar l’emprenedoria amb algun treball fix per així atorgar més seguretat a la persona. Per la seva banda, Laura Rosillo, jubilada activa, especialista en Gestió de l’Edat (HR) i  vicepresidenta d’ASENCAT, va subratllar que la generació sènior està molt preparada per emprendre perquè la intuïció és molt important i aquesta s’assoleix amb l’experiència. L’emprenedoria als 45 anys és la més intel·ligent, va afirmar, i va criticar que estem en un dels països on hi ha més edatisme. Seguint amb l’oportunitat que suposa emprendre, Albert Rodilla, empresari, inversor, mentor i formador, va emfatitzar que l’actitud davant de l’emprenedoria i la tecnologia és fonamental i que la persona emprenedora ha d’organitzar-se per aprendre contínuament (learnability) amb l’objectiu de millorar la productivitat.  

El Certificat de professionalitat 

Des de la Fundació PIMEC es considera molt important tenir en compte els oficis, també en l’emprenedoria; a tall d’exemple, l’ofici de soldador. En aquest cas, és clau disposar d’un certificat de professionalitat. En concret, per a l’exercici professional d’algunes ocupacions en alguns sectors és imprescindible l’obtenció prèvia del document que certifica la competència professional de la persona treballadora. 

Aquesta documentació pot ser un certificat de professionalitat, un títol de formació professional, o bé altres tipus de carnets professionals que acrediten la qualificació professional. Cada vegada hi ha més sectors que valoren els certificats de professionalitat com a document acreditatiu de la qualificació professional. 

Les vies per obtenir un certificat de professionalitat són la formació professional per a l’ocupació, la formació professional del sistema educatiu i l’acreditació de competències professionals. 

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica. El paper de la Generalitat de Catalunya és clau per incentivar al màxim l’obtenció dels certificats professionals. 

Pass Emppersona  

La Fundació PIMEC, amb el suport del Ministeri de Treball i Economia Social, ha engegat el primer programa formatiu totalment gratuït on s’expliquen els principis bàsics per posar en marxa un negoci. El programa, denominat Pass Emppersona, s’imparteix en format telemàtic i està enfocat a crear, mantenir i fer créixer un projecte empresarial, independentment de la seva dimensió. 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Lluny del bon govern de les institucions

Next Story

Els beneficis d’una empresa amb diversitat

Latest from Panorama