El paper de la dona ha d’assolir una igualtat real en tots els àmbits de la societat

Estem vivint temps canviants, en què el paper de la dona ha d’assolir una igualtat real en tots els àmbits de la societat. Les dones empresàries tenim una obligació moral: la de ser el detonant impulsor perquè la societat aculli aquests canvis, de manera sistemàtica, potenciant el suport empresarial a les dones.

Amb motiu de les pròximes eleccions a les Cambres de Comerç, com a vicepresidenta de la comissió Dona i Empresa de PIMEC, vull destacar que les pimes i autònoms, sense distinció, formen el 99,8% de les empreses espanyoles i representen el 65% del PIB, el 60% del VAB i ocupen més del 70% dels treballadors de Catalunya; per això, és molt important potenciar la millora de la competitivitat i l’increment de la internacionalització.

Em considero una treballadora i lluitadora incansable. Com tota dona professional del segle XXI, els objectius fonamentals de la qual serien:

a) Una major flexibilitat laboral, més d’acord amb l’actualitat, per poder conciliar la vida familiar i la laboral, tant dels homes com de les dones.

b) Establir uns sistemes de quotes d’obligat compliment als òrgans de direcció de les empreses, comptant com a mínim amb el 40% de presència femenina. Tot això, amb la finalitat de garantir la lluita contra el sostre de vidre, i que les dones puguin accedir als llocs de gestió i control de les empreses, observant els països que han implantat aquest sistema amb grans resultats, com Noruega, França, Itàlia o Islàndia.

c) Exigir a la Unió Europea que instauri un sistema per a impulsar la presència de dones en càrrecs de direcció, creant línies de finançament per a organitzacions, institucions o entitats privades.

d) Ajudar les pimes i autònoms a aconseguir una major presència a Internet. Per a això, hauran de comptar amb una web corporativa, atractiva i actualitzada, per a posicionar la seva empresa i productes en els cercadors per mitjà d’accions de comerç electrònic.

e) La innovació i el desenvolupament continuen sent la principal assignatura pendent de la petita i mitjana empresa espanyola, ja que més del 50% no tenen en els seus balanços una partida destinada a la innovació. A més, en el 24% de les empreses la inversió realitzada en R+D és inferior al 5% de la facturació, la qual cosa reflecteix clarament la falta de visió a llarg termini i el seu poc interès per la tecnologia. És per això que s’haurien de fer polítiques de potenciació d’aquesta inversió en tecnologia, puntal del creixement empresarial.

f) L’increment del finançament en pimes. Per millorar aquesta situació, les institucions i entitats bancàries han de fer un esforç per a oferir-los línies i préstecs.

g) I finalment, la lluita contra els possibles problemes fiscals derivats de la falta de controls administratius dins de les empreses i les altes càrregues impositives. Tot això encaminat a aconseguir una planificació fiscal eficaç i una disminució de la càrrega tributària que actualment suporten pimes i autònoms.

He estat professora de Dret Tributari de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), i actualment faig classes en Big data Jurist de dret financer i tributari, dret mercantil, i dret laboral. Considero que els alumnes són el futur de la nostra societat i que han de poder realitzar les pràctiques curriculars en les empreses amb plenes garanties d’aprofundir en les matèries estudiades, amb la finalitat d’aplicar amb el màxim rigor els coneixements adquirits.

Els temes anteriorment esmentats s’han de dur a la pràctica a l’empara i protecció del sistema de la xarxa de Cambres de Comerç per fomentar la competitivitat i internacionalització de l’empresa espanyola. Els quatre eixos sobre els quals considero fonamental treballar són:

La innovació i la formació contínua. És per això que vaig considerar important cursar estudis sobre prevenció de riscos laborals, sistemes operatius i llenguatges de comunicació, matèries de concursal, i la llicenciatura en economia i dret, realitzant amb posterioritat el doctorat en tributació. Les empreses han d’estar ben assessorades en matèria fiscal, laboral, mercantil, financera i comptable, amb la finalitat d’aplicar la legislació canviant amb el màxim rigor, per tal de poder liquidar els tributs corresponents de la manera més justa aplicant el principi d’equitat.

La lluita pels drets dels contribuents i, sobretot, la defensa de pimes i autònoms, davant les administracions corresponents, en el marc d’un sistema fiscal basat en l’equitat i en la justícia tributària.

La situació jurídica i econòmica actual. Tertúlies i debats a ràdio i televisió. Col·laboracions en diverses publicacions en premsa escrita, online i revistes d’actualitat jurídica i econòmica. Participació en diferents fòrums sobre fiscalitat i empresa i en taules rodones sobre temes fiscals i tributaris per poder explicar la situació en la qual es troben les nostres empreses en el seu quefer diari, amb l’objectiu de millorar-ne la imatge i esdevenir fonts de creació d’ocupació, innovació tecnològica i formació continuada dels seus treballadors.

La millora de la inserció de la dona autònoma professional. Conciliació de la vida familiar i laboral. Implicació en la defensa dels drets de la dona treballadora autònoma.

María José Tarancón
Advocada, economista, Doctora en Dret i vicepresidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Valors i persones, la perspectiva del futur directiu o directiva

Next Story

Igualtat i advocacia

Latest from Competitivitat